donderdag, 28 februari 2013 11:33

Hoogspanningsmasten - Petra Kouwenberg

Voorzitter,

Dit stuk doet onze verwachtingen hoog met spanning stijgen want de PVV staat sympathiek tegenover onderkabeling. Echter na de commissievergadering waarin Ede is komen inspreken en aan de hand van de antwoorden van onze gedeputeerde kwamen er toch nog verschillende vragen boven.

 

Voorzitter we gaan even terug naar de kern van dit stuk; waarom wil de gemeente Apeldoorn onderkabelen? Om oude woningen af te breken en nieuwe terug te plaatsen. Door wettelijk voorschrift is het niet mogelijk om nieuwbouw te plaatsen als de kabels niet ondergronds worden gelegd.. Renoveren vindt men weggegooid geld. Let wel; er zijn in de vogelbuurt al 200 woningen gerenoveerd. Dat was kennelijk geen weggegooid  geld. Waarom zou  daar nu wel sprake van zijn ? Kan de gedeputeerde dat nader uitleggen?

Voorzitter; na het stuk nog eens goed te hebben bestudeerd komt de PVV tot een ,ik zou willen zeggen “hoog gespannen conclusie”, dat 135 woningen die voor de vrije sector als verkoop weg zouden gaan, nog   even in de ijskast staan  .  Dit omdat er geen vraag naar zou zijn. Het is natuurlijk wel opvallend dat onderkabelde bouwgrond meer opleverd dan bouwgrond met hoogspannings kabel boven de grond. Door de kabels onder de grond te leggen, onder het mom van sociale woning bouw, stijgt de waarde van de bouw grond voor de vrije sector. Dat heeft weer tot gevolg dat de verliezen op deze bouwgronden worden beperkt.

Gezien de grondproblematiek, die gepaard gaan met grote verliezen  en speelt binnen diverse gemeentes , waar onder ook Apeldoorn  ,lijkt het erop dat de sociale woningbouw wordt misbruikt om de verliezen op de grondprijzen te beperken.

Voorzitter; ik hoop dat de gedeputeerde het beeld en de stelling die ik u net geschetst heb kan wegnemen, ik hoor graag haar reactie.

Nogmaals voorzitter; de PVV is niet tegen onderkabelen. Nee in tegendeel, de PVV gunt het iedereen, juist daarom vinden wij dit niet eerlijk tegenover andere gemeentes die met dezelfde problemen kampen op het gebied van hoogspanningskabels en grondproblematiek, het laatste wat de PVV wil is een precedent scheppen.

Als men wilt onderkabelen en men vraagt daar een financiele bijdrage voor, dan dient dat wel op de juiste gronden te geschieden en dient dat op een juiste wijze onderbouwt te worden.

In afwachting van de beantwoording van onze vragen en eventueel 2de termijn zal de PVV zich beraden over de besluitvorming.

2685 keer gelezen