maandag, 24 december 2012 14:32

Beantwoording schriftelijke Statenvragen over de nieuwjaarsreceptie en het burgemeestersdiner 2013

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten doen wij u hieronder het antwoord van ons college op de vragen van het Statenlid mevrouw M.H.M. Faber-van de Klashorst toekomen.

Jaarlijks organiseert de provincie een nieuwjaarsreceptie in het Huis der Provincie. Ook is het gewoon dat er ook een diner voor de burgermeesters met hun partners georganiseerd wordt.

 

De kosten voor de receptie januari 2012 waren:
Catering € 5.069,90
Bloemen € 2.047,60
Uitlichten provinciehuis buiten € 995,00
Uitlichten Zuidgalerij podium € 200,00
Fotografie € 240,00
Totale kosten € 8.552,50

De kosten voor het diner januari 2012 waren:
Zaalhuur € 2.500,00
Catering € 14.005,38
Optreden € 1.250,00
Overige kosten
Uitrijkaarten € 546,00
Horecapersoneel Luxor Live € 350,00
Bewaakte garderobe € 150,00
Totale kosten € 18.801,38

Vraag 1
Heeft GS het voornemen om opnieuw een receptie en diner te organiseren? Zo ja, past dit nog wel in deze tijd waarin de burgers de broekriem moeten aanhalen? Vind GS dit nog steeds verantwoord?

Antwoord
Ja, wij hebben het voornemen om opnieuw een nieuwjaarsreceptie en een burgemeestersdiner te organiseren. Dit vinden wij verantwoord, omdat dit bijdraagt aan het functioneren van het openbaar bestuur.

Vraag 2
Eén van de redenen aangegeven door GS, voor het organiseren van het diner was: burgermeesters moeten hard werken, dit wordt ook gezien als blijk van waardering. Maar hoe ziet GS dan het feit dat in het bedrijfsleven, vrijwel alle uitjes voor het personeel zijn weggesneden en sterk versoberd zijn? De werknemers in het bedrijfsleven moeten ook hard werken. Als de provincie een nieuwjaarsreceptie en diner organiseert kan er dan niet een verkeerde perceptie ontstaan bij de burgers? Wat is de zienswijze van GS in dezen? Is GS bereid, indien zij toch een receptie en diner willen organiseren, dat dan op sobere wijze te doen?

Antwoord
Wij zijn met de PVV van mening dat de huidige tijd vraagt dat zorgvuldig gekeken wordt naar de besteding van overheidsmiddelen. Vandaar dat zowel de nieuwjaarsreceptie als het burgemeestersdiner 2013 sober van karakter zullen zijn. Voor wat betreft de nieuwjaarsreceptie kiezen wij ervoor om voor dezelfde opzet te kiezen als in 2012, omdat wij van mening zijn dat deze opzet past in de huidige tijd zonder daarbij afbreuk te doen aan een goed gastheerschap. Het burgemeestersdiner 2013 zal ten opzichte van 2012 wel versorberen. Er is voor gekozen om het diner te houden in De Westerbouwing te Oosterbeek. Hierdoor hoeft er alleen per couvert betaald te worden en zijn er verder geen bijkomende kosten. In het kader van de versobering zal er ook geen optreden zijn.

Vraag 3
Kan GS een overzicht geven van de begroting van de receptie en diner in januari 2013?

Antwoord
De nieuwjaarsreceptie 2013 is begroot tussen de € 8.000,- en € 10.000,- en het burgemeestersdiner 2013 is begroot op € 14.000,-.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris

3180 keer gelezen