donderdag, 08 november 2012 00:00

Amendement Groesbeek

Amendement (Art. 36 RvO)

PS2012-764

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 7-11-2012

In het besluit te laten vervallen:

Besluit 3:

Een bedrag van € 3 mln. beschikbaar te stellen ten behoeve van subsidieverlening aan de gemeente Groesbeek voor de herindeling met de gemeenten Millingen aan de Rijn en Ubbergen en dit bedrag te dekken uit de Algemene reserve.

Toelichting:

Gemeente Groesbeek wil de € 3 miljoen inzetten voor de ontwikkeling van het centrumplan, dat los staat van de gemeentelijke herindeling. Voor de herindeling heeft de gemeente Groesbeek al € 8 miljoen van het rijk ontvangen.

 

 

en gaan over tot de orde van de dag.

3293 keer gelezen