donderdag, 08 november 2012 00:00

Amendement Tarieven

Amendement (Art. 36 RvO)

PS2012-764

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 7-11-2012

In het besluit te wijzigen:

T.a.v. hoofdstuk 5 (Tarieventabel 2013) van deze begroting

25. De  Tarieventabel  provincie  Gelderland  voor  2012,  behorende  bij  de  legesverordening Provincie Gelderland 1999, met ingang van 1 januari 2013 in te trekken.

26. De  Tarieventabel  Provincie  Gelderland  2013  (behorende  bij  en  deel  uitmakend  van  de Legesverordening Provincie Gelderland 1999) overeenkomstig hoofdstuk 5 van de begroting 2013 vast te stellen.

27. De  Tarieventabel  Provincie  Gelderland  2013  treedt  in  werking  met  ingang  van  1  januari 2013.

naar:

25. vervalt

26. De  Tarieventabel  Provincie  Gelderland  2012  (behorende  bij  en  deel  uitmakend  van  de Legesverordening Provincie Gelderland 1999)  voor de begroting 2013 te handhaven.

27. vervalt.

Toelichting:

De provincie beschikt over ruim voldoende financiƫle middelen.

Binnenlandse bestedingen blijven achter, het geen slecht is voor de Gelderse economie.

Om de binnenlandse bestedingen aan te jagen is er lastenverlaging noodzakelijk.

 

en gaan over tot de orde van de dag.

3319 keer gelezen