donderdag, 08 november 2012 00:00

Amendement Beuningen

Amendement (Art. 36 RvO)

PS2012-764

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 7-11-2012

In het besluit te laten vervallen:

Besluit 4:

Een bedrag van € 2,9 mln.  te  reserveren  in de  reserve bestuurlijke verplichtingen  t.b.v. de problematiek  betreffende  de  Beuningse  plas  en  dit  bedrag  te  dekken  uit  de  Algemene reserve.

Toelichting:

Er is een tekort ontstaan door de zandafgraving Beuningse Plas. De gemeente was op de hoogte van het risico en heeft dat risico bewust genomen. De provincie is juridisch niet verplicht om dit bedrag te betalen.

en gaan over tot de orde van de dag.

3390 keer gelezen