woensdag, 07 november 2012 10:42

Bijensterfte is geen bijzaak

Door: Daniël ter Haar – vicefractievoorzitter PVV Gelderland

Stelt u zich eens voor; 50% van alle boomsoorten zullen binnen enkele jaren voorgoed verdwenen zijn. Of 50% van alle vogelsoorten zal nooit door de volgende generatie worden gespot. Het is een fictief scenario, maar toch kunt u zich de gevolgen en maatschappelijke onrust voorstellen.

 

Massaprotesten op de Dam, GreenPeace vol in actie op één van de Waddeneilanden en de Gelderse Gedeputeerde vastgeketend aan een met uitsterven bedreigde eikenboom om aandacht voor het probleem te vragen. Gelukkig is dat slechts fictie, maar toch vindt een soortgelijk probleem vandaag de dag plaats. Ook in Gelderland.

Zo’n 188 van de 350 in Nederland levende bijensoorten wordt met uitsterven bedreigd. En natuurlijk weet ik dat bijen niet altijd, zoals vogels, geassocieerd worden met schoonheid en belang voor de natuur, laat staan dat ze aaibaar zijn. Toch maak ik als PVV-Statenlid een groot punt van deze kwestie.

Bijen zijn hardwerkende insecten die je kunt beschouwen als de kern van onze natuur. Het bestuiven van bloemen, bomen en voedselgewassen; de bij regelt het allemaal. Ze zijn daarmee van groots belang voor ons agrarische exportland en Gelderland in het bijzonder.

Middels een motie vraag ik woensdag het provinciebestuur om dit jaar nog, in het jaar van de bij, actie te ondernemen om de enorme bijensterfte tegen te gaan. Wij hebben als provincie dé universiteit bij uitstek om aanvullend onderzoek te doen; Wageningen. Bovendien is het een kleine moeite wanneer de provincie overbodige gronden beschikbaar stelt voor imkers om kasten te plaatsen.

Daarnaast wil ik dat de provincie het bermbeheer ‘bijvriendelijk’ gaat inrichten. Dat betekent dat het maaisel van de bermen direct wordt afgevoerd. Dit zorgt voor schrale en bloemrijke bermen. Mooi voor de toeristen en fantastisch voor de bijen.

Als klap op de vuurpijl kan het plan zelfs geld opbrengen. Door het maaisel af te voeren en in te zetten als grondstof voor o.a. biogasinstallaties. Gelderland heeft de ambitie om o.a. biogas een flinke boost te geven en dat kan hand in hand gaan met het nieuwe bermbeheer.

Een provincie als Gelderland heeft op diverse onderwerpen ook een voorbeeldrol te vervullen. U verwacht dat de provincie goed omgaat met de natuur, de wegen fatsoenlijk onderhoud en daarnaast zorg draagt voor goed onderhouden erfgoed. En die verwachting is terecht. Daarom vind ik dat ook op dit onderwerp de provincie haar verantwoordelijkheid moet nemen.

Laat de provincie uitdragen dat zij dit belangrijke schepseltje van belang zien voor de Gelderse natuur en onze voedselvoorziening. Dat kan door in contact te treden met gemeenten en hen te overtuigen van dit belang. Het is vaak geen politieke onwil, maar politieke onwetendheid die ervoor zorgt dat er in een gemeente voor de 100e keer een eik wordt gepland in een nieuwe woonwijk. Waarom wordt er voor hetzelfde gemak en het zelfde budget geen bloemdragende boom neergezet?

Uiteindelijk zal iedere Gelderlander zich bewust moeten worden van het feit dat ieder dier van een zeker belang is. Of het nu een fazant, edelhert of honingbij is. Laten we beginnen met het beschermen van dit geelzwarte insectje, dat zich letterlijk doodwerkt voor onze natuur en ons dagelijks brood.

3716 keer gelezen