Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

maandag, 07 mei 2012 00:00

Toezicht op semi-openbare zwembaden

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

 

Inleiding

De PVV fractie heeft er kennis van genomen dat de provincie uit hoofde van de rol als toezichthouder op de (semi) openbare zwembaden streng controleert op het gebruik van de gasten. Dan met name tussen dagpashouders die een registratiekaart hebben en hotelgasten die ingecheckt zijn als toerist. Het gaat hier dan om het niet mogen zwemmen zonder toezicht voor de dagpashouders terwijl de hotelgasten dat wel mogen. De dagpashouders zijn voornamelijk oudere mensen of mensen met een aandoening of beperking. De controle vindt plaats sinds 1,5 jaar en is hiervoor meer dan 20 jaar gedoogd.

 

Vragen

  1. Kan het college uitleggen waarom er na meer dan 20 jaar gedogen de controle ineens is aangescherpt?
  2. Kan het college uitleggen waar het verschil van onderscheid zit tussen hotelgasten en dagpashouders?
  3. Is het college met ons van mening dat een mensenleven een mensenleven is en dat er geen onderscheid gemaakt zou mogen worden tussen hotelgasten of dagpashouders? In het kader van het verdrinken of letsel.
  4. Is het college met ons van mening dat zwemmen met name voor oudere en mensen met een aandoening/ beperking de gezondheid ten goede komt? Ook zoals men in het coalitieakkoord spreekt over een vitaal Gelderland?
  5. Is het college met ons van mening dat dagpashouders bijdragen aan een gezonde economisch situatie voor het bedrijfsleven?
  6. Is het college op de hoogte van het feit dat het ministerie werkt aan een herziening van de regelgeving voor zwembaden welke op 01-01-2014 in werking zou gaan moeten treden? De intentie in de nieuwe wet is dat de zwembadbeheerder een veilige en schone omgeving creëert, zonder dat de wet in detail treedt over hoe de zwembadbeheerder dat moet doen.
  7. Is het college op de hoogte van het feit dat in de provincie Overijssel men belast is met dezelfde situaties en dat de provincie Overijssel de gedoogconstructie blijft hanteren?
2413 keer gelezen