Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

dinsdag, 24 januari 2012 23:00

Betoog Orientalis

Voorzitter,

Enige maanden geleden heb ik al de vergelijking gemaakt van Orientalis met Griekenland: je stopt er euro's in en je weet zeker dat je ze niet meer terug krijgt. Helaas zijn er nog meer overeenkomsten; beiden gaan failliet en vragen de Arabieren voor financiële hulp.

Van oorsprong is de Heilige Land Stichting ontstaan van uit de Katholiek Kerk. Zij wilden de context van de Bijbelse verhalen beeldend maken. Door middel van nieuwe technieken, kunnen wij dergelijke beelden 24 uur per dag tot ons nemen. Met andere woorden, het oorspronkelijke doel is achterhaald. De vraag rijst dan ook of er nog wel een behoefte bestaat aan een dergelijk park? Gezien het lage te verwachte bezoekers aantal en desinteresse van het bedrijfsleven, lijkt dat er niet op. Dus waarom dan krampachtig door gaan? Ook een afgeslankte vorm van is het park niet levensvatbaar. Het trekt nl niet meer bezoekers aan. Het park gaat gewoon nooit haar eigen broek ophouden.

Dan is de financiële verhouding tussen de Heilige Land Stichting en Orientalis vaag. De Heilige Land Stichting bezit de grond en de gebouwen. Zij heeft ook rijksgeld ontvangen voor het onderhoud van de gebouwen. Vervolgens worden de gebouwen verhuurd aan Orientalis. Herhaaldelijk is er tijdens commissie vergaderingen gevraagd hoe het zit met de ontvlechting. Daar is geen duidelijk antwoord op gekomen. Inzage in de bankafschriften lijkt mij erg interessant. Verder is het vreemd dat Gedeputeerde Staten eerder aangeeft om 158.195 euro voor de balansvereffening van Orientalis te weigeren omdat men niet voldoet aan de voorwaarden (2010 moet een schuldsanering plaats vinden, in 2011 geen negatief eigen vermogen en geen claims en procedures meer lopen. Er is nog steeds financiële nasleep ) Daarnaast geeft Gedeputeerde Staten ook aan dat een groot deel van het negatieve eigen vermogen bestaat uit de kosten van het salaris en ontslagkosten van de vorige directeur. En nu ligt er een voorstel om i.p.v. 158.195 euro 323.000 euro te verstrekken! (voor huidige activiteiten en balans vereffening) En daarboven op nogmaals een kleine 2 ton. En als men besluit tot een doorstart, ontstaat er direct weer een nieuw tekort van 240.000 euro, waar geen dekking voor gevonden is. Rara, wie gaat dat betalen?

Dan is er nog iets dat schuurt. Orientalis heeft naar zeggen 3 grote wereld religies binnen haar poorten. De PVV fractie is van mening dat dit er maar 2 zijn. De zogenaamde derde religie, ziet de PVV niet als een religie maar als een ideologie. De Islam is een ideologie, die niet tolerant is voor anders denkenden. Het Arabische dorp is opgeknapt en aangevuld met een moskee. Als of er in NL nergens anders een moskee te zien valt. Er zijn er al zo'n ruim 500 in NL. Maar helaas ziet het er naar uit, dat hier partijen zijn, die buigen voor deze ideologie. Binnen de Islamitische wereld worden zij Dhimmies genoemd. Ter verduidelijking: Dhimmies zijn niet moslims en worden behandel als tweede rangs burgers.

De PVV fractie is vanaf begin 2011 al tegen financiële ondersteuning geweest van Orientalis. Even zag het er naar uit dat er andere partijen ook tot bezinning kwamen. Maar helaas was dat valse hoop en zijn zij, misschien wel onder Omans druk bezweken. De PVV fractie blijft op het eerder ingenomen standpunt staan en is tegen de verstrekking van 0,5 miljoen aan Orientalis.

Ik dank u voor uw aandacht.

2989 keer gelezen