vrijdag, 07 juli 2023 11:25

Tussenstand en vertrekpunten Vitaal Landelijk Gebied Gelderland

Vrz,
terwijl het College omstreeks 1 juli een gebiedsplan moet inleveren voor stikstofreductie en natuurverbetering blijft het College maar traineren.
Zij wil de de kool en de geit sparen door aan de ene kant te overwegen stukken naar de Minister te sturen die niet concreet zijn. En aan de andere kant te klagen over het ontbreken van cruciale informatie, die het Rijk heeft aangekondigd.
Maar het is klip en klaar dat de Minister óók dit College voorhoudt dat ze zich moet houden aan de stikstofreductie en natuurherstel. En krijgt zij haar zin niet dan zal zij haar zin gaan afdwingen.

Zo geeft zij aan in haar brief aan de Tweede Kamer gedateerd op 27 juni 2023, ik citeer: "Daarnaast blijf ik provincies stimuleren en bevragen en zo nodig aanspreken op de vooruitgang die nodig is om tot doelbereik van het NPLG te komen. Bij stagnatie zal ik zo nodig interveniëren met het instrumentarium dat mij daarvoor ter beschikking staat. "
De vraag is of dit College net zo stoer is na de verkiezingen als voor de verkiezingen.
Heeft zij het lef om te kappen met het saneren van de agrarische sector ?
Want daar is die hele stikstofterreur het uiteindelijk om te doen.
Zolang dat stikstofbeleid niet van tafel gaat, is er geen redden aan. Dat moet van tafel.

Maar alle seinen staan op rood.
Het College kiest geen stelling en omhult zich met vaagheid en draalt.
Allemaal gedrag van een verdeelde bange coalitie die eigenlijk de Minister te kennen geeft, wij doen alles wat u zegt, maar wij maken het nu nog niet concreet, wij wachten af nog even af tot wat u zegt.
Vrz, ik geef u op een briefje dat dit College er alles aan doet om te voorkomen dat de Minister de provincie gaat aanpakken. En dat houdt in buigen.
Buigen voor het verstikkende stikstof beleid.
En als het democratisch proces stokt, moet u er niet vreemd van opkijken als straks weer de trekkers op trekken naar het Provinciehuis.
En dat is een teken van bestuurlijk en democratisch falen.
EINDE

100 keer gelezen