woensdag, 28 september 2022 19:26

Najaarsnota 2022

Vrz,

in 2011 ging de PVDA de Provinciale Staten verkiezingen in met de leus "Het moet eerlijker.' Dat wilden zij in Nederland en ook in Gelderland.
Tsja wie wil dat nu niet. Maar wat is eerlijk? Ook daar heeft iedereen zo zijn eigen beleving in.
Versluierd in allerlei ambtelijke vakjargon worden de SDG doelen van de VN uitgerold. Voor veel burgers is de VN een ver van mijn bed show.

Maar langzaam maar zeker dringt het VN beleid door tot in de haarvaten van ons bestaan. Daarbij komt dat over dit beleid niet gestemd wordt, maar net zolang gekletst wordt dat er niemand meer tegen stribbelt.
En vervolgens komt het oppoppen, in een tegenstrijdig provinciaal beleid, dat gepromoot wordt met politiek vakjargon zoals biodiversiteit, klimaat, duurzaamheid, innovatie enz.

Zo is er een sluipende uitbreiding van N2000 gebieden gaande. Het College smeedt plannen om landbouwgrond om te katten naar natuurgrond in zogenaamde Natura 2000-overgangsgebieden.
Het zou allemaal gaan om herstel van selectieve biodiversiteit.
Want vergeet niet, de elite wenst enkel schrale stikstofarme natuur.
En dat dit beleid de hele boel nog verder op slot zet, boeit blijkbaar niet.
Dit maakt ook de beoogde versnelling van de bouw van 45.000 woningen tot een farce. Dit doel staat immers op gespannen voet met wat het College zelf aangeeft ik citeer:
“Door de verhoging van de bouwkosten en het tekort aan capaciteit is er een langere doorlooptijd van bouwprojecten. “, einde citaat. Zo ziet u maar dat het politieke bestuur zich steeds vaster draait in de verzonnen crisissen met de bijbehorende maatregelen.
En naast dat het bouwen van woningen een aanslag is op de politiek bedachte stikstofruimte, heb je er ook nog grond voor nodig.
Daar boven komt dat bouwen in de wei goedkoper is dan in de stad.
Dus wenst de politieke elite dat de boeren met de bijbehorende ammoniak uitstoot het veld ruimen.
Ammoniak wordt dan uitgeruild voor stikstofoxide. Dat laatste is qua fijnstof veel slechter voor de gezondheid dan ammoniak, maar goed dat is een detail. Tenminste als je geen geitenhouder bent!

En die stikstofoxide wil het College weer reduceren door toepassing van biomassa en waterstof in de energievoorziening. Dat zou ook goed zijn tegen de uitstoot van CO2.
Alsof CO2 zo slecht is. Het is juist de grote vergroener!
En dat weet het College ook, vandaar die €1,85 miljoen voor de CO2 pijplijn Bommelerwaard voor de glastuinbouw. Want zonder CO2 groeit er geen plant. Trouwens zonder stikstof wordt het ook heel moeilijk.

Vrz, het beleid is zo verwarrend. En wij hebben al zo veel verwarde personen!
Aan de ene kant wil de politieke elite de boeren weg hebben. En aan de andere kant tracht men hen te stutten met innovatie. Of is die innovatie enkel om de Universiteit Wageningen extra internationaal op de kaart te zetten?
Jarenlang is de agrarische sector, in samenwerking met de Universiteit Wageningen aan het innoveren. En het resultaat is er naar.
Onze agrarische sector werkt wereldwijd het meest efficiënt.
En toch wordt de druk steeds verder opgevoerd. Veehouders hebben geïnvesteerd in moderne stalsystemen om de emissie te verlagen.
Echter moet je wel hopen dat de Raad van State geen roet in het eten gooit met een uitspraak dat het niet met zekerheid is vast te stellen of jouw nieuwe emissiearme stal wel net zo de stikstofuitstoot verlaagt als belooft is.
Als dat het geval is moet je niet de veehouders aanpakken, maar die stallenbouwers. Zij houden dan de boel voor de gek, zij zouden dan diegenen zijn die komen met valse beloftes.
Ik heb wel eens getracht dit onderwerp onder de aandacht te brengen bij de voormalig Minister van Landbouw Staghouwer. Die wilde er niet aan.
Maar ja, maakt verder niet uit die heeft ook het veld geruimd.

De vraag rijst dan of de subsidieregeling van maximaal €26,5 miljoen, voor investeringen in brongerichte stikstofreducerende innovaties in stalsystemen dan wel resulteren in het beoogde doel.
Of slaat dat het profijt uiteindelijk enkel neer bij de stallenbouwers?
Dit stelt ook het plan, om via een onderwijsstichting Aeres, een agro-innovatiemakelaar voor de kalverhouderij, ter discussie . Deze agro-innovatiemakelaar zou ter ondersteuning zijn van o.a. Kalverhouders, terwijl de provincie ook weer een deel van de kalverhouders uitkoopt.
Bij het woord agro-innovatiemakelaar denk je niet in eerste instantie aan een project binnen het onderwijs.
Nu is de PVV fractie absoluut niet tegen innovatie en ook niet gecombineerd met het onderwijs, maar spreek klare taal.

Vrz, onder het mom van klimaat en hitte stress worden er ook allerlei projectjes opgetuigd. Zoals het aanplanten van groen, watertappunten, herindelen van speelplaatsen enz.
Wie houdt er nu niet van mooi groen? En speelplaatsen met bomen en struiken zijn heel leuk voor kinderen. Dat zijn echt geen slechte ideeën.
Maar houd alstublieft op met dat klimaatgedram. Geef gewoon aan dat je de openbare ruimte wil verfraaien met bomen en planten.

Ook zo'n toverwoord is duurzaamheid. De PVV is voor het behoud van monumenten, maar weer dat belerende over duurzaamheid.
Dat is zo jammer.

Vrz, dan onze democratie en rechtstaat. Om dat onder de aandacht te brengen is de stichting voor democratie, recht en het vrije woord, sinds december 2020 verantwoordelijk voor het Democratiefestival.
Zoals de naam al suggereert werpt deze stichting zich op voor de democratische rechtstaat én het vrije woord. Uiteraard gesubsidieerd.
Niet echt bemoedigend is dat de Stad van Burgemeester Bruls, die het liefst met de sterke arm de burgers wil opvoeden, het decor wordt van het GrondFest, de nieuwe naam voor het Democratiefestival. Blijkbaar wil men zo min mogelijk herinnerd worden aan het laatste festival, dat niet bepaald werd overspoeld door hordes bezoekers. En een truc om iets in de vergetelheid te brengen is de flop te voorzien van een nieuwe naam.
Maar goed voor het politieke bestuur is het GrondFest het neusje van de zalm. Met een bak belastinggeld kan je daar geforceerd de democratie en het vrije woord vieren.
Maar wat valt er te vieren als het volk met een paternalistische politieke elite zit opgescheept die hen wil sturen, heropvoeden en ongewenste meningen de kop wil indrukken. Die censuur pleegt en burgers een worst wil voorhouden om ze over de streep te trekken om grondrechten in te leveren.

Enige jaren geleden is de Denktank Desinformatie, een initiatief van het Ministerie van VWS, opgetuigd.
Het beoogde resultaat van deze Denktank is kritische geluiden te ondermijnen en het officiële narratief te versterken.
Uit diverse WOB documenten blijkt dat deze Denktank een directe lijn had met o.a. Facebook, Google en Twitter om kritische geluiden betreffende het regeringsbeleid in de kiem te smoren. Zo werden er berichten verwijderd en werd er gemanipuleerd met de browsers.
Een groot aantal accounts, video's en berichten van social media werden verwijderd.
De Nederlandse overheid heeft zelfs een escalatiekanaal bij de platformen tot haar beschikking om accounts te verwijderen.
En dat allemaal moeten wij dan gaan vieren in Havanna aan de Waal. Blijkbaar hebben ze wat te compenseren!

Vrz, de PVV fractie viert liever de democratie en het vrije woord hier in deze statenzaal. Laten wij daar nu eens mee beginnen en hier het goede voorbeeld geven. Breng het dualisme in de praktijk, oordeel op feiten en niet op emoties. En laat iedereen zijn/haar mening verkondigen. Oók als je die niet zo leuk vindt. Want óók dat is een onderdeel van de democratie!
Dan wordt iedere Statenvergadering een feest van de democratie en het vrije woord.
Dan is dat GrondFest helemaal niet nodig om de schijn op te houden.
Immers goede wijn behoeft geen krans!

120 keer gelezen