woensdag, 15 december 2021 11:00

Keuzes voor een duurzame toekomst - herijking provinciale rol en begroting

15-12-2021
Bijdrage Marjolein Faber

Vrz,
sinds de verkoop van de Nuon is het "kan niet op" naar het hoofd gestegen. Tientallen miljoenen incidenteel geld uit renteopbrengsten en dividend werden uitgegeven aan linkse hobby's.
Het linkse netwerk wentelde zich comfortabel als een Dagobert Duck in de Gelderse euro's en werd lui en fatsig.
Maar nu dreigt de politieke elite in het eigen zwaard te vallen.

Hun politieke vrienden in Brussel hebben het financiële systeem uitgehold en als of dat niet genoeg is, gijzelen en geselen ons met de klimaatterreur. Met als gevolg, de rente is negatief, de inflatie gierend hoog, de energievoorziening onbetaalbaar en honderden miljoenen euro's verdwijnen in het klimaatputje.
En nu slaat de paniek toe door het grotendeels verdampen van de incidentele opbrengsten.
Het college en toekomstige college's moeten drastisch snijden in het subsidie netwerk.
Tsja, besturen met een volle zak geld is nu eenmaal makkelijker dan met een lege zak geld.

Om de ongemakkelijk boodschap makkelijker te kunnen verkopen, komt het College met een voorstel om een extern onderzoek uit te laten voeren. Dat is handig, want dan heb je iets om je achter te verschuilen. Het krijgt dan een soort functie als het OMT voor de Minister van VWS.
Daar om heen komt een begeleidingsgroep vanuit Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie.
Hoezo dualisme? En hoe neutraal kan de ambtelijke organisatie in deze zijn?
En hoe zo krachtig bestuur?

Vrz, in de statenbrief is te lezen dat de focus in het extern onderzoek o.a. ligt op het afbouwen van zaken die niet meer nodig zijn of te weinig relevant zijn voor onze provinciale ambities, waardoor we uiteindelijk meer financiële afwegingsruimte overhouden voor komende bestuursperiodes.
Hieruit kan je concluderen dat het College, ondersteund door de politieke pluchelikkers, al jaren bezig zijn met leuke dingen die in feite weinig zoden aan de dijk zetten.
En nu de wal het schip doet keren, is het college pas bereid er iets aan doen.
Om de ongemakkelijke boodschap in te pakken wordt het het eigen falen en nog erger hun eigen lafheid weggemoffeld in een extern onderzoek.
Want laten we niet vergeten dat jarenlang bewust structurele uitgaven betaald zijn met incidentele inkomsten. Jarenlang is er afgeweken van de kerntaken.

Vrz, ik rond af. In het verleden kon het allemaal niet op. Nu worden jullie geconfronteerd met jullie eigen besluiten. Coalitie akkoord prevaleerde boven het maatschappelijk belang .
Het heeft alles te maken te maken met coalitievorming waar jullie blind achteraan zijn gelopen.
Jarenlang heeft de PVV fractie hierop gewezen. Jarenlang werd onze inbreng vrijwel genegeerd.
En nu is het payday. Als jullie echt lef hebben, dan neem jullie nu zelf de verantwoordelijkheid en verschuilen jullie je niet achter een extern onderzoek.
Ik zal het namens mijn fractie nogmaals herhalen: weg met die linkse hobby's, klimaatwaanzin, stikstofterreur, multikul en praatcultuur. Terug naar de kerntaken.
Voor deze conclusie hebben wij echt geen extern onderzoek nodig.

52 keer gelezen
Meer in deze categorie: « Begroting 2022