maandag, 20 april 2020 16:02

Nog steeds geen daden maar woorden bij Gelders bestuur

Nadat er in middels 700.000 ton afval in de vorm van granuliet is gestort in de Plas over de Maas komt het Gelders bestuur met een heel nieuwe idee: zij gaan mee doen aan een klankbord groep van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ons kent ons moeten we maar denken!
Wat deze zoveelste praatgroep uiteindelijk gaat bereiken is onduidelijk.

Vandaar dat de PVV fractie vragen stelt aan het college.
De praktijk leert immers als je iets op de lange baan wilt schuiven doe je een onderzoek.
En wil je er echt niets mee dan start je een commissie of een klankbord groep.
Ton Diepeveen: "Gezien de consequente houding van het college om vooral de afvalstortingen geen strobreed in de weg te leggen, is de vraag of zij echt willen opkomen voor de burgers in de verre zuidwesthoek van de provincie vandaar mijn vragen namens de Gelderse PVV."

  1. Wat is de reden, gelet op uw eerdere houding in deze casus, dat wij als provincie nu wel deel gaan nemen aan een klankbordgroep van het ministerie van I en W?
  2. Wat is daarbij de inbreng van de provincie?
  3. Wat verwacht u van deze klankbordgroep?
  4. Mogen wij als PS beschikken over de verslagen die van de bijeenkomsten van de Klankbordgroep worden opgemaakt? Zo niet, waarom?

Lees hier de Statenvragen

134 keer gelezen