maandag, 16 december 2013 10:58

'Weer onrechtmatigheden bij declaraties Gelderland' - Binnenlands Bestuur

Opnieuw heeft de statenfractie van de PVV in Gelderland een rapport uitgebracht waarin het declaratiegedrag van een hoge ambtenaar in twijfel wordt getrokken. In 'Uit de bocht' gaat het om de algemeen directeur die oneigenlijk gebruik zou hebben gemaakt van de dienstauto en ten onrechte een verhuiskostenregeling zou hebben gekregen.

Klik hier om het bericht op Binnenlands Bestuur te lezen

Verdaas

Een jaar geleden bracht de PVV een rapport uit over oud-provincieebestuurder Co Verdaas die op dat moment staatssecretaris van Economische Zaken was. Hij zou kosten die niet gedeclareerd mogen worden toch gedeclareerd hebben en bovendien zijn dienstauto veelvuldig voor privédoeleinden gebruikt hebben.Verdaas trad af als staatssecretaris en de provincie Gelderland scherpte verschillende regel aan om herhaling te voorkomen. Van dat laatste is niets terecht gekomen, zo concludeert de PVV in haar nieuwst rapport. 

Dienstauto
Na aanscherping van de regels mocht de directeur alleen nog ritten met de dienstauto doen als dat efficient zou zijn voor de werkzaamheden. De PVV heeft de ritten bestudeerd en zegt dat dit niet altijd het geval was. Ook heeft de directeur - tegen de regels - de dienstauto meerdere keren gebruikt voor woon-werkverkeer. Gedeputeerde Staten zou, ondank het ontbreken van een verhuisplicht gehandeld hebben alsof de verhuiskostenregeling van toepassing zou zijn. PVV noemt dat een onrechtmatige handeling. De directeur zou pensionkosten hebben ontvangen nadat hij een huis in Arnhem had gekocht.

Terugbetalen
De partij heeft haar bevindingen voorgelegd aan staatrechtgeleerde Douwe Jan Elzinga. Hij deelt de conclusie dat het gebruik van de dienstauto bij tijd en wijle 'onrechtmatig' was. Ook de pensionkostenvergoeding is ten onrechte uitgekeerd, aldus Elzinga. De directeur zou deze terug moeten betalen.

Geen onrechtmatig handelen
In een reactie op de website laat de provincie weten dat 'van onrechtmatig handelen geen sprake is'. De afspraken tussen het college van Gedeputeerde Staten en de Algemeen Directeur zijn nagekomen en er is geen gebruik gemaakt van de dienstauto voor woon-werk verkeer, aldus de provincie. Ook zouden de pensionkosten zijn stopgezet nadat de directeur in Arnhem kwam wonen.

1830 keer gelezen