maandag, 19 november 2018 15:13

Spreektekst gebruik vervuilde grond door afvalverwerker Vink in Barneveld

Voorzitter, het is krap een maand later sinds het laatste spoeddebat over Vink en inmiddels zijn we al een technische briefing en een commissievergadering verder en de puinhoop wordt alleen maar groter.
Het falen van deze VVD-gedeputeerde Bieze wordt steeds gênanter.

Eerst heeft ze willens en wetens de omgevingsdienst buiten spel gezet, daarna bleek ook nog eens dat ze ons als PS onjuist heeft ingelicht, over een controle waar zij vooraf – wel degelijk telefonisch – over is geïnformeerd.

Voorzitter, als bestuurder onjuist informeren is een politieke doodzonde. En waardoor al vele bestuurders zijn opgestapt, maar voorlopig zit ze er nog en mag ze van alle partijen, behalve de PVV, in deze zaal blijven zitten.

Maar nu hebben we een nóg verder dieptepunt bereikt; hoe krijgt ze het voor elkaar zou je zeggen.
De gedeputeerde heeft namelijk met het onderzoek van de omgevingsdienst over, fraude in verband met illegaal gebruik van vervuilde grond, door Vink maandenlang he-le-maal niets gedaan.

Een rapport dat al sinds de zomer van 2017 bekend was! maar dit werd doodleuk ruim een jaar lang weggemoffeld.
Volgens Zembla zouden meerdere bronnen letterlijk hebben gemeld dat: “het rapport daarna in een la is verdwenen”.
Vraag aan gedeputeerde is dan ook: was zij op de hoogte van het rapport in de zomer van 2017? En zo ja, wat heeft zij ermee gedaan? En in welke la is dit precies beland? En hoeveel stukken zijn er nog meer weggemoffeld in laden, kasten, tassen, zakken etc?
Zijn er soms nog meer bedrijven waarover misstanden gerapporteerd zijn en nog niets mee gebeurd is? Graag een reactie.

Hoe kan het dat de grond na de illegale herkeuring opeens niet meer vervuild is?
Is er sprake van een wisseltruc?
Kan de gedeputeerde toelichten of de wettelijke normen voor deze vervuilde grond nu wel of niet zijn overtreden? Graag een reactie.

Of blijft het bij de verklaring, die de gedeputeerde dagen ná de berichtgeving over vervuilde grond laconiek afgaf “niets aan de hand mensen, grond is herkeurd en nauwelijks vervuild. Gewoon doorlopen.”
Of doet ze het zoals afgelopen donderdag. Toen kwam er aan het eind van de dag nog even wat “informatie over Vink”. Maar dan alleen vertrouwelijk, onder geheimhouding! Dat is lekker makkelijk, zo worden wij Statenleden nog verder de mond gesnoerd. Wat heeft deze gedeputeerde nog meer voor ons te verbergen?

Voorzitter, allemaal rookgordijnen om de échte oorzaak te verdoezelen.
Ik zal dan ook de collega's een beetje op weg helpen. Want deze vervuilde grond had niet eens herkeurd mogen worden op deze manier!
Vink heeft bewust gesjoemeld met de protocollen voor vervuilde grond om het zo administratief kloppend te maken en waardoor nu in ieder geval 1000 ton vervuilde grond is gebruikt voor nieuwe woonwijken in Barneveld en wie weet waar nog meer!
En deze gedeputeerde, voorzitter, stond erbij, keek ernaar, maakte het mogelijk en deed vervolgens he-le-maal niets.
Zodat een bedrijf als Vink doelbewust door kon gaan met zijn duistere zaken: frauderen met vervuilde grond.
Voorzitter, dit is schandalig!
Burgers moeten kunnen vertrouwen op een betrouwbare overheid, en ervan uit kunnen gaan dat wanneer ze een huis kopen dit op schone grond staat in een schone buurt, daar betalen ze immers ook méér dan genoeg belasting voor.
Maar terwijl Provinciale Staten hier zijn mond vol heeft over drugsdumpingen en ondermijnende criminaliteit, en zeker, dat is ook belangrijk, lijkt het er op dat het hier in dit huis geen haar beter is.
Dit college krijgt alle ruimte van u, collega's, en geeft een bedrijf als Vink, de gelegenheid door te gaan met frauderen.
Sterker nog, tot voor een paar weken terug werd dit bedrijf zelfs nog gewoon gedoogd door dit college!

Maar eigenlijk zei de gedeputeerde het eerder eigenlijk zelf al.
Ik citeer: “je mag de regels alleen overtreden in samenspraak met ons”
Inderdaad voorzitter. Niet alleen overtreden vindt dit college prima, ze helpen graag een bedrijf als Vink ook een handje.
Het toppunt van arrogante regentenmentaliteit.
Voorzitter, hierdoor zitten wij dus opgescheept met een VVD-bestuurder die de gezondheid, veiligheid en het vertrouwen van honderden gezinnen ondergeschikt maakt aan het economisch belang van bedrijven.
Zij offert liever de bewoners van Barneveld op om te leven op vervuilde grond dan dat ze gaat handhaven en afvalverwerker Vink aanpakt.
Waarom wordt anders een sjoemelend bedrijf als Vink de handen boven het hoofd gehouden? Graag een reactie.

Voorzitter, wat moet er nu nog meer gebeuren voor deze falende gedeputeerde haar boeltje pakt en vertrekt?
een VVD-gedeputeerde die: de wettelijke regels niet alleen naast zich neerlegt maar óók nog eens zelf overtreedt, niet handhaaft, kritische rapporten wegmoffelt, en ons als PS niet informeert.
Voorzitter, wat doet deze gedeputeerde hier nog?
Gedeputeerde: Doe u zelf een plezier. Stop ermee. U bent door de mand gevallen, stap op en vertrek.

1793 keer gelezen