woensdag, 30 mei 2018 12:15

Gebiedsopgave Cleantech Regio Stedendriehoek

Vrz,

in de jaarstukken is het volgende te lezen:
"in de Gebiedsopgaven staan de maatschappelijke opgave en de manier van werken centraal. Kenmerkend is dat er van te voren geen vastomlijnd eindresultaat is" , einde citaat.

Als de Provinciale Staten dergelijke stukken op het bordje krijgt is het ook niet verwonderlijk dat wij hier al jaren worstelen met het vast stellen van zinvolle indicatoren, wat op deze manier een onmogelijke opgave is.

Als dat dan niet lukt, dan maar het geheel een modieuze naam geven, Cleantech.
Cleantech Regio Stedendriehoek wil in 2030 afvalvrij en energie neutraal zijn.
Eerlijk is eerlijk, men kan niet tegen hergebruik zijn en energiebesparing, mits het op een verantwoorde wijze geschied en niet d.m.v. de gifgroene religie, waarmee de groene profeten zich het recht toe eigenen om hele volksstammen te belazeren en ieder die kritiek heeft op het gekkenbankje te parkeren.

Vrz, maar je hoeft geen Einstein te zijn om te snappen dat de Cleantech doelstelling 25% CO2 reductie voor de komende 2 jaar onzin is en onmeetbaar.
Een paar jaar geleden heb ik wel eens gekscherend gezegd, nog even en dan mogen wij geen kinderen meer maken. En wat schetst mijn verbazing?
De staatsbank ASN laat een proefballonnetje op dat westerse mensen niet meer dan één kind mogen; teveel CO2 uitstoot. Teveel footprint! Tsja alles voor een schuldgevoel.

Vrz en je hoeft geen academicus te zijn om te snappen dat het aardgasloos maken van bestaande woningen ordinaire geldklopperij is. Dit gaat per woning minimaal €85.000 kosten. (aanpassen woning minimaal 10.000 + 60.000 voor verwijderen gasleidingen, voor energie neutraal komt er nog een keer €15.000 bij)
Ik ben benieuwd hoe daar de achterban van de SP op reageert.

Vrz, we gaan even terug in de tijd, 2013.
Het college trachtte een Hre CV ketel te promoten,die op rendabele wijze gas kan omzetten in electriciteit. Handig voor al als het niet waait of als je in het donker zit.
De PVV fractie vreesde toen voor gebrek aan belangstelling omdat de ketel gewoon te duur is.
Maar geen nood, om de financiele pijn te verzachten kwam het college met een subsidie verstrekking van €2000 per ketel voor 10.000 exemplaren, 10 jaar lang. Toen was gas nog hip en goed voor het milieu!Door gebrek aan belangstelling heeft het college voortijdig de stekker uit het project getrokken. Beter laat dan nooit moeten wij maar denken.
Je zal maar zo'n dure ketel hebben aangeschaft om vervolgens afgesloten te worden van het gas, terwijl de markt momenteel overspoelt wordt met gas.
Tsja besturen is vooruit zien.

Vrz, terug naar Cleantech, wat ligt er nu onder al deze waanzinnige wensen?
Twee samenwerkingsovereenkomsten met boterzachte afspraken.
In beginsel is de cofinanciering op programma niveau 50/50, ieder de helft, maar daar mag op project niveau gemotiveerd van worden afgeweken. Er kan dus geschoven worden met de budgetten, zonder toestemming van Provinciale Staten.

In beginsel wordt er gewerkt via aanbestedingen, maar ook hiervan kan men afwijken als dat niet gewenst is voor bepaalde opdrachten.
Vrz, men kan de aanbestedingswet naast zich neerleggen indien er sprake is van bescherming van de wezenlijke belangen van staatsveiligheid. Mijn vraag is dan ook aan het college, is dit dan aan de orde?

In beginsel zal iedere partij zelf de apparaatskosten dragen. Ook dit gaat mank want er worden middelen beschikbaar gesteld om de boel op te starten.

Vrz, dan de grondwet. Deze wordt ook in ons huis in ere gehouden.
Over artikel 1 struikel je zowat als je in gedachten het provinciehuis betreed via de trap, leidend naar de hoofdingang.
In dit digitale tijdperk krijgen nieuwe statenleden zelfs een gedrukt exemplaar in de handen gedrukt.

Daarom is het ook zo opvallend dat dit college artikel 17 van de Grondwet zo makkelijk terzijde schuift. Hier in is het recht op een gang naar de rechter vast gelegd.
Terwijl dit college op voorhand de weg plaveit om procedures op te starten tegen burgers ter onteigening van hun grond, om druk op de ketel te zetten, worden de overeenkomsten in het netwerk oude jongens, krentenbrood van elke pressie ontdaan.
Dus college, loopt u even naar buiten, daal de trap af en laat artikel 1 nog eens tot u doordringen!

1640 keer gelezen