woensdag, 31 januari 2018 14:27

Weerbare overheid- Verkenning Veiligheidcentrum

Vrz,

zachte heelmeesters, stinkende wonden.

Na het aantreden van het kabinet Den Uyl, is de afbraak van normen en waarden ingang gezet. Alles moest kunnen en als een "boefje" iets had gedaan, dan was dat omdat hij in zijn babyjaren te vroeg van de borst was gerukt.

Een D66 minister van justitie beweerde indertijd "straffen helpt niet". Met dit soort uitspraken werd het hek op de dam telkens een stukje verplaatst.

Wij zijn nu tientallen jaren verder en krijgen nu de rekening gepresenteerd, een verloedering van de maatschappij.

Ook het politieke bestuur blijft niet buiten schot.

Bestuurders worden onder druk gezet en infiltratie vindt plaats binnen de overheid.

Niet alleen de burgers worden het slachtoffer van het slappe beleid, maar ook het politieke bestuur.

Dit slappe gedoe is overgeslagen naar onze Provinciale Staten. 

I.p.v. te pleiten voor handhaving, kwamen ze met een halfbakken motie

(17M25)  met het verzoek  aan het college om een verkenning uit te laten voeren voor het opzetten van een veiligheidcentrum.

Vrz, deze windowdressing is nog erger dan de integriteitsdag! 

Die halfbakken motie heeft de PVV niet gesteund en trouwens in die integriteitsdag ziet mijn fractie ook geen heil.

Vrz, gelukkig geeft het college zelf al aan dat er geen draagvlak is voor het veiligheidcentrum bij de betrokken partners. Een nuchtere constatering.

Als hier in dit huis eens wat meer geluisterd zou worden naar de PVV, dan hadden wij ons de kosten van dit onderzoek kunnen besparen.

Vrz, nog een paar tips van de PVV, gratis en voor niets, om ondermijnende criminaliteit te doen dalen:

grenzen dicht en alleen mensen aanstellen in het politieke bestuur, politie en leger die enkel de Nederlandse nationaliteit hebben.

Dat zet meer zoden aan de dijk dan weer een nieuwe praatclub. 

Justitie moet gewoon haar werk gaan doen. Helaas is justitie geinfiltreerd door GroenLinks, die nog meer ongecontroleerde migranten het land in wil hebben en D66 die het motto heeft "straffen helpt niet".

Conclusie vrz, het wordt tijd dat er eens orde op zaken gesteld wordt, zo niet dan raken wij héél ver van huis.

1566 keer gelezen