woensdag, 29 juni 2016 17:00

Voorjaarnota 2016

Bijdrage van Marjolein Faber

Vrz,

Met deze Voorjaarsnota laat het Gelderse college zien dat zij eigenlijk niets nieuws te melden heeft en dat zij doorgaat met het voortzetten van ver genoegzaam beleid.
In tevredenheid hult het college zich in holle frasen en bijzinnen om maar de politieke agenda uit te rollen van de zittende elite op kosten van de belastingbetaler.

Nadat het stamkapitaal aan de ketting is gelegd door Europese dictaten dat zich uit in het schatkistbankieren en wet HOF, slinken de beleggingsopbrengsten. Voorzichtig is er al aan getipt om eventueel, na de benodigde wetswijzigen, ons Nuon geld om te katten tot Juncker geld, door deze onder te brengen in een Europees fonds (EFSI). Lidstaten die investeringen in het fonds doen hoeven zich geen zorgen te maken over het begrotingstekort.
Zie hier de tactiek van de EU: zorg dat de lidstaten in de schulden raken, leg verstikkende regels op en verkondig dan dat de lidstaten rustig hun spaargeld bij de dictators in Brussel kunnen stallen. En dit alles zonder sancties!
Vrz, welke onnozele hals trapt hier nu in! Dikwijls worden bedragen die terug gestort moeten worden naar een lidstaat, verrekend met een nog op te leggen of opgelegde toeslag.
Vrz, u moet niet vreemd opkijken als ook dit geld verdwijnt in de bodemloze Europese put.

Maar misschien kan onze gedeputeerde voor lobby het één en ander terug halen.

De vraag rijst of de Gelderse dwerg het wel kan opnemen tegen de Europese reus.
Of laat de gedeputeerde zich pleasen met een nietszeggend rapporteurschap, wat wordt opgesteld door de sturende ambtenaren begrensd door het EU kader.

Vrz, zonder zijn bemoeienis zijn er al enige miljoenen via EFRO subsidies beschikbaar. Een Europees Fonds waarmee de EU via de achterdeur het regionale beleid kan beïnvloeden.
EFRO subsidies worden enkel gegeven om de ontvanger de Europese loftrompet  te laten blazen. Je krijgt een zak geld mee als je mee gaat in de waanzin van de EU en de Europese religie uitdraagd om vervolgens je land weg te geven en je  burgers uit te leveren.
En vrz, als je dat heel goed doet krijg je ook nog een knuffel van Juncker zelf!
Dat wordt genieten voor het college!

Vrz, er wordt veel tijd en geld gestoken in het maken van provinciale regels. Ik ga er vanuit dat bij het opstellen van deze regels men zorgvuldig te werk gaat. Het verbaast de PVV fractie dan ook dat de regels, vastgesteld op democratische wijze, diverse malen ter zijde worden geschoven.

Vrz, een voorbeeld de Robuuste Investerings Impuls.
Het college geeft aan dat in het traject betreffende het verduurzamen huurwoningen  af wordt geweken van de  Algemene Subsidieverordening Gelderland 2016. De verordening schrijft voor dat er een accountantsverklaring overlegt moet worden bij het financieel eindverslag. Maar onder het Gelderse college motto "met ziel en zakelijkheid"  wordt de accountantsverklaring van tafel geveegd en vervangen door de bestuursverklaring.
Vrz, je gaat je afvragen of het traject wel juist is uitgevoerd als er een soort WC Eend verklaring aan te pas moet komen om het traject af te kunnen ronden.

Het college ziet in dat zij daar mee over de schreef gaat en verzoekt dan ook PS om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 de verordening aan te passen.
Als de regels gaan knellen, pas je ze gewoon aan met terugwerkende kracht. Het college gaat er volstrekt aan voorbij, dat eerdere besluitvorming is genomen op basis van de toen opgestelde regels. Vrz, dit lijkt een gewoonte te worden.
Bij de stads en regio contracten waren er ook al problemen met het aanleveren van de accountants verklaringen. Toen werden de termijnen opgerekt.

Vrz, ook de eigen provinciale verordening werd aan de laars gelapt, zodat men IS strijders kon huisvesten in Heumensoord. Terwijl naïeve Gelderse Statenleden tijdens een werkbezoek aan dit opvangkamp aan het knutselen en knuffelen waren, zaten een paar tenten verder op Islamitsiche terroristen te wachten op hun oproep om terreurdaden ten uitvoer te brengen. En vrz, het college kan niet zeggen dat zij van niets kon weten daar IS aanhangers  hun intenties luidkeels van de daken schreeuwen. Deze intenties staan zo haaks op de Westerse cultuur, dat het provinciale bestuur, bij gebrek aan kennis over de islam, niet kan geloven dat deze echt zijn.

Vrz, wij hebben een gedeputeerde die houdt van een potje sport. Zo op het eerste gezicht niets mis mee. Maar deze voorliefde komt in een ander daglicht te staan als de praktijk laat zien dat geen subsidie plafond te hoog is. Knal je door het plafond, dan wordt het tijd om over te stappen op sponsoring, waarmee je niet meer gehinderd wordt door die vervelende grens van staatssteun.
Vrz, deze gedeputeerde lijkt zelf wel een topsporter; hij laat zich door niets weerhouden om zijn doel te bereiken: het volk moet naast brood óók spelen hebben.
Dat leidt namelijk de aandacht af van de échte problemen.

Daarnaast wil deze gedeputeerde, van liberale huize, samen met gemeenten zogenaamde open sportclubs ondersteunen. Deze open sportclubs zouden meer toekomst bestendig zijn. Hoe zo?  Als de mensen behoefte hebben aan een sportclub, dan wordt deze echt wel draaiende gehouden. Blijkbaar wordt hier de marktwerking gewoon over boord gekieperd. Dat moet het VVD hart toch doen bloeden? Waarschijnlijk spelen er wat bedillerige socialistische puntjes mee. Het kan zo maar zijn dat deze open sportclubs moeten verrijzen in de prachtwijken, waar de inwoners gepamperd moeten worden, zodat zij geen auto's in de fik steken.

Vrz, de de financiële positie van veel gemeenten is niet rooskleurig. Veel gemeenten zijn in de schulden geraakt door hun  hebberige grondbeleid. Een hoofdpijn dossier. En niet eenvoudig op te lossen.
En een nieuw hoofdpijn dossier gaat zich ontpoppen; het huisvesten van statushouders.
Niet alleen het toewijzen van sociale huurwoningen verloopt problematisch en discriminatoir, maar het zal ook gepaard gaan met een groeiende financiele last. Nadat de statushouder een huurcontract heeft getekend, komt de statushouder in aanmerking voor een bijstanduitkering. Het heden en verleden laat zien dat het merendeel van de niet westerse migranten niet uit de bijstand komen. Dit zal uitgroeien tot een zware last voor de gemeenten en hun inwoners.  Niet alleen financieel, maar ook cultureel.

Maar gelukkig kan de leefbaarheid en de samenhang in de samenleving bevorderd worden door Plandoel 5 van Programma duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer. Met dit plandoel moet de samenhang bevorderd worden in de samenleving.

Vrz, ik zal het college snel uit de droom halen. Er zijn groepen in de samenleving die willen niet met elkaar samenleven. Er zijn groepen in de samenleving die de Nederlandse overheid niet als het hoogste gezag beschouwen. Er zijn groepen in de samenleving die door de overheid een voorkeurs behandeling krijgen. Zolang dit staande praktijk is, is ieder projekt gedoemd om te mislukken en iedere euro die besteed wordt aan leefbaarheid weggegooid geld.
Vrz, de overheid moet gewoon de wet handhaven en deze toepassen op gelijke wijze voor iedereen!

2328 keer gelezen