woensdag, 07 oktober 2015 11:40

Doden van ganzen

Vz,
Met verbazing heeft de PVV kennis genomen van de gang van zaken in deze kwestie.
Verbazing over het feit dat, zo nu blijkt, de Gedeputeerde PS meerdere malen onvolledig dan wel onjuist heeft ingelicht. Ja, niet correct geïnformeerd. Is de Gedeputeerde ervan op de hoogte dat dat een politieke doodzonde is?

Wat is er aan de hand? Het betreft het doden van ganzen d.m.v. een apparaat, een nekbreekmachine. Een methode genaamd cervale dislocatie. Met droge ogen werd door de Gedeputeerde beweerd dat "cervale dislocatie een van de methoden is die op dit moment gewoon zijn toegestaan". Staat hij nog steeds achter deze uitspraak? De Gedeputeerde deed deze uitspraak terwijl er vanuit het ambtelijk apparaat al voor was gewaarschuwd dat deze methode mogelijk verboden zou worden. De zaak was zelfs al onder de rechter! Toch werd er door de Gedeputeerde stug volgehouden dat er helemaal niets aan de hand zou zijn. Hoe kan dit? Waarom heeft hij dit verzwegen? Waarom heeft hij PS onvolledig en onjuist geïnformeerd en zelfs misleid?

Wat ging er om in het hoofd van de Gedeputeerde? Wat bezielde hem? Immers, de hele kwestie was met grote geheimzinnigheid omgeven: bij het doden van de ganzen mochten geen derden aanwezig zijn, de werking van de "nekbreekmachine" was nergens en bij niemand duidelijk, op de website van het bedrijf dat de ganzen zou gaan doden was evenmin iets van deze toch blijkbaar revolutionaire machine te vinden. Alles was zodanig vaag dat de PVV zich zelfs afvroeg of de genoemde machine wel eens bestond! Kortom, een en al geheimzinnigheid. Dacht de Gedeputeerde nu werkelijk dat hij PS zomaar wat wijs kon maken en daarmee weg kon komen?

Verder schijnt de Gedeputeerde contact hieromtrent te hebben gehad met het Ministerie. Het lijkt wel of hij zich zo in wilde dekken! Klopt dit? Met andere woorden: de Gedeputeerde was van alles op de hoogte, maar heeft PS niet geïnformeerd.

Voortdurend zijn feiten de verzwegen, uiteindelijk is met een beroep op de WOB de relevante informatie uiteindelijk boven water gekomen.

Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar cruciaal in dit verhaal is de vraag of Gedeputeerde met ons van mening is dat hij PS bewust onvolledig dan wel onjuist heeft voorgelicht? Het is hoe dan ook een schoffering van PS, ook van zijn eigen coalitiepartijen. Of waren de coalitiepartijen wellicht van de hele gang van zaken op de hoogte? De PVV hoort het graag.

Het is en blijft een merkwaardige kwestie. De PVV wil dan ook uitleg van de Gedeputeerde. Geen gedraai, geen leugentjes, maar een eerlijke en volledige uitleg.

Dank u wel.

1271 keer gelezen