Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

woensdag, 30 mei 2012 00:00

Beleidsrekening

Voorzitter,

Net als de vorige beleidsrekening, is deze beleidsrekening weer één groot bacchanaal (=braspartij, drinkgelag), met dans om de miljoenen geweest. En tot mijn stomme verbazing zijn er maar weinigen die een kritische noot plaatsen. De PVV fractie vraagt zich af: wanneer komt de kater?

De PVV fractie vraagt zich ook af wat nu het werkelijke eigen vermogen van de provincie is. Gedeputeerde Staten geeft aan dat het voordelig saldo over 2011 25 miljoen euro is, terwijl het eigenvermogen met 77 miljoen euro toeneemt. (Dit verschil wordt veroorzaakt door gegoochel met reserves). Hoe kan het eigen vermogen toenemen met 77 miljoen euro terwijl het voordelig saldo, volgens Gedeputeerde Staten, 25 miljoen euro is? Boekhoudkundig gezien kan dat niet. Het eigen vermogen blijft maar groeien en bedraagt 5,04 miljard euro. En dan zijn de stille reserves niet meegerekend, waar de Provinciale Staten helemaal geen zicht op hebben. Want laatst werd er zomaar een konijn uit de hoge hoed getoverd. Het betrof een achtergestelde lening aan de exploitatie Gelredome, ter waarde van 4,5 miljoen euro. Het konijn was niet meer mooi wit, maar was voddig en grauw geworden, afgeschreven en uitgeschreven uit de boeken en het had helaas niet meer de oorspronkelijke waarde van 11 miljoen euro. Hoeveel van de afgeschreven achtergestelde leningen zijn er nog? Graag een reactie van Gedeputeerde Staten.

Terwijl de burger wordt uitgeknepen, blijft de provincie blijft dol op cultuur. Door middel van het programma Cultuur en Cultuur historie is er een bedrag van 46 miljoen euro uitgegeven. (begroting van 52 miljoen euro). Maar dan zijn wij er nog niet want hier en daar worden cultuurposten onder andere programma's geschoven. Zoals 9 miljoen euro, aan civiele kunstwerken bij de infrastructuur. En dan de Modebiënnale in Arnhem, een flop, een fiasco van 120.000 euro (bladzijde 35 vervolgvoorstel staat economische spin-off van de Modebiënnale was geen succes). Maar deze projecten verbleken bij Orientalis. Een project waar mee men de burgers, gesubsidieerd kennis wil laten maken met de Islam. Beste mensen, het is absoluut niet nodig om de dat te stimuleren, want deze ideologie zal zich vanzelf aan ons opdringen de komende decennia en ons trachten te onderwerpen, want dat is het uiteindelijke doel (Orientalis is Latijnse naam voor de oostelijke windrichting).

Risico's worden er ook gelopen. Maar deze kan je in kaart brengen en vervolgens meenemen met het bepalen van het weerstandvermogen. Bij de rekening over 2010 heeft de accountant geadviseerd om een financiële recapitulatie te maken van de risico's, waarmee in één oogopslag duidelijk zou worden hoe de risico's zich verhouden tot het weerstandvermogen. Gedeputeerde Staten weigert halsstarrig om dit advies over te nemen met de smoes dat de risico's te divers en niet te kwantificeren zijn. Dat is lariekoek, hiervoor zijn rekenmodellen voor handen. Eén de risico's is bijvoorbeeld de wijze van doorlevering van gronden, door de provincie, aan de TBO's, dat kan gezien worden als staatssteun. De Europese commissie heeft de TBO's aangemerkt als ondernemingen waarop de Europese regels van gelijke berechting van toepassing zijn. Naar aanleiding van deze uitspraak zijn alle doorleveringen gestopt. (bladzijde 57) De Europese commissie kan een terug vorderingsbevel afgeven om de verstrekte verwervingssubsidies terug te vorderen. Dat heeft grote financiële gevolgen voor de natuurbeheerders. Maar misschien kunnen zij dan wel een achtergestelde lening krijgen!

Gedeputeerde Staten is in overleg met het ministerie om een beroep in te stellen bij het Gerecht van de Europese Unie. Mijn vraag is, is men al in beroep gegaan bij dit Gerecht? En heeft men al zicht op de uitkomst?

Het provinciale grondbeleid is in ieder geval een hoofdpijn dossier. De verkoop van overtollige gronden vormt een risico. Gedeputeerde Staten gaat er nu nog vanuit dat deze gronden tegen minimaal de historische kostprijs verkocht kunnen worden. Deze gronden zijn aangekocht en gefinancierd met Rijksgeld. De opbrengst van deze gronden zullen worden aangewend om de toevoeging aan de EHS te financieren. Mochten de gronden minder opbrengen dan de historische kostprijs dan ontstaat er een toekomstig financieringstekort met betrekking tot de EHS. Daarvoor zal dekking gezocht moeten worden of er kan minder EHS worden gerealiseerd. De PVV kiest voor het laatste: Wij willen geen vierkante centimeter aan EHS er meer bij.

Voorzitter, ik rond af. Ik kan nog wel uren doorgaan over indicatoren, Spaanse beleggingen, geluidswanden behangen met vetplantjes, dienstauto's etc. Maar ondertussen blijft deze coalitie schaamteloos door dansen om de miljoenen. De PVV fractie vraagt zich af wanneer de muziek zal verstommen en de provincie zich weer zal gaan richten op haar kerntaken. Waarschijnlijk na invoering van wet HOF en het verplichte schatkist bankieren.

Ik dank u voor uw aandacht.

3158 keer gelezen