Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

woensdag, 25 april 2012 00:00

Stads en Regio contracten

Voorzitter,

Dit college gelooft nog steeds in een maakbare samenleving en is er niet vies van om 200 miljoen subsidie te verstrekken aan de Stad en Regio contracten.

Met deze vele miljoenen worden gemeenten en regio's verleidt tot het kopen van een te grote broek. Want er is nl. spraken van cofinanciering. Dat klinkt sympathiek, maar kan desastreuze gevolgen hebben voor de gemeente begrotingen. Menig Gelderse gemeente barst al van de schulden.

De totale netto schuld van de Gelderse gemeenten in 2010 bedroeg 5,2 miljard. In plaats van de tering naar de nering te zetten gaat er gewoon een geldschep boven op. En vervolgens moeten de burgers het bezuren met een verhoging van de OZB. Het beste medicijn voor de economie is lasten verlichting. De PVV fractie kan het niet vaak genoeg benoemen.

Wel kan de provincie een sterke rol spelen in het verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven. Verbeter de infrastructuur, zodat de bereikbaarheid toeneemt. Daar waar de bereikbaarheid toeneemt, neemt ook de bedrijvigheid toe. Lochem, een plaatsje in de Achterhoek, heeft een sterk groeiend bedrijf binnen haar gemeente grenzen genaamd Forfarmers. Dit bedrijf heeft veel profijt van het Twente kanaal en is ook makkelijk aan te rijden.

Liefst 20,4 miljoen wordt er besteed aan sociale projecten. Alsof Gelderland vol dorpsgekken zit. Er wordt veel te veel aan symptoom bestrijding gedaan, terwijl er niet naar de diepere oorzaak van de problemen gekeken wordt. En dan de leefbaarheid in de wijken. Er worden hele sociale teams op afgestuurd. Maar waarom niet gewoon handhaven?

Vervolgens loopt ook de jeugdzorg compleet uit de hand. Wij zijn vergeten dat opvoeden zonder conflicten niet bestaat. Een voorbeeld: Het percentage kinderen dat wordt aangemeld bij Jeugdzorg, groet ieder jaar met 20%. Dat is een verdubbeling per 5 jaar (bron UMC Utrecht). Idem voor het gebruik van methylfenidaat (amfetaminen, Ritalin) . In 2009 werden 15,6 miljoen dagdoseringen voorgeschreven voor kinderen tussen de 0 en 20 jaar (5,4 miljoen dag doseringen voorgeschreven voor kinderen tussen de 0 en 10 jaar en 14,1 miljoen aan kinderen tussen de 11 en 20 jaar). Uit onderzoek blijkt dat het aantal stoornissen bij kinderen onder de 12 jaar niet is toegenomen, maar kinderen krijgen sneller een etiket op, waardoor het een rugzakje krijgt, waardoor de school meer geld krijgt. Het geld volgt de diagnose.

Nederland heeft in de afgelopen 70 jaar een samenleving opgebouwd gebaseerd op voortdurende groei. Slechts gedurende 4 jaar was er in die tijd sprake van negatieve groei. Door die groei konden tal van maatschappelijke problemen worden opgelost of konden de lasten worden afgekocht. De verwachting is dat NL in eerstkomende jaren geconfronteerd zal gaan worden met minder groei. Het oude economische model heeft zijn magie verloren. Wij moeten anders gaan denken. Maar zelfs de crisis heeft een voordeel. Het zal ons dwingen om weer met beide voeten op de grond te gaan staan. Treurig is het wel dat de wet HOF er aan te pas moet komen om het uitgavenpatroon van de overheden te beteugelen. Blijkbaar bezitten de politieke bestuurders niet zelf begrotingsdiscipline.

De PVV fractie is van mening dat de provincie beter kan streven naar het afbouwen van de schuldpositie bij de gemeenten, dan het aanzetten van het aangaan van nog meer schulden. Het vergroten van de schuld is een voorbode van het verhogen van de belastingen. Het stimuleren van groei klinkt simpel, maar is in de praktijk geen sinecure, omdat het vaal leidt tot een verschuiving van lasten tussen de generaties. Hierdoor komt de solidariteit tussen de generaties onderdruk te staan. Vergeet u niet dat de rekening linksom, of rechtsom moet worden betaald. Moeten wij die dan ook maar doorschuiven naar de volgende generaties?

De PVV fractie vindt van niet en zal tegen dit voorstel stemmen.

Ik dank u voor uw aandacht.

3217 keer gelezen