Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

donderdag, 08 maart 2012 23:00

Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB)

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Inleiding

Middels PS2012-174 stelt Gedeputeerde Staten voor, bij commissie AFW, om de Stichting Vrijetijdshuis Gelderland aan te merken als een DAEB. 

Citaat uit PS2012-174:
Staatssteun
Subsidieverstrekking aan de Stichting Vrijetijdshuis Gelderland (de Stichting) ten behoeve van de door hen uit te voeren activiteiten betreft ongeoorloofde staatssteun. Deze activiteiten zouden mogelijk aangewezen kunnen worden als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB), het geen een staatssteunoplossing zou bieden. Een van de voorwaarden daarvoor is dat de met uitvoering van de DAEB belaste organisatie daadwerkelijk (grotendeels) zelf de activiteit kan uitvoeren. De Stichting heeft op dit moment geen personeel in dienst en kan in zoverre nu de activiteit niet (grotendeels) zelf uitvoeren.
Mondeling heeft de voorzitter van de Stichting aangegeven dat hij bereid is personeel in dienst te nemen, zodat zij alsnog kunnen voldoen aan de vereisten van een DAEB. Als aan deze voorwaarde wordt voldaan, zullen wij binnenkort de Stichting aanwijzen als DAEB.

Deze constructie wordt voor gesteld om een kleine half miljoen euro te kunnen verstrekken, zonder dit dat aangerekend wordt als ongeoorloofde staatssteun.

Vraag

  1. Zijn er nog meer Diensten van Algemeen Economisch Belang binnen de provincie Gelderland? Zo ja, kunt u dan een overzicht verstrekken van deze diensten met de bijbehorende statenstukken? 
3027 keer gelezen