Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

maandag, 18 april 2011 00:00

Landschapspark Lingezegen - Onderdeel Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied De Park 10"

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

 

Inleiding

Het openbaar lichaam "Lingezegen" plant het inrichten van een evenemententerrein ter grootte van ongeveer 10 hectaren op het zogenaamde Kasteelterrein nu aangeduid als De Park 10.

Op dit terrein kunnen volgens de aanvraag jaarlijks een vijftiental evenementen gehouden worden met een variërend aantal bezoekers. Als maximale bezoekerscapaciteit wordt 50.000 bezoekers per evenement aan gehouden. Voor de gedachtebepaling wordt hier door ons ook de capaciteit van het nabijgelegen Gelredome genoemd. Deze bedraagt 30.000 stoelen.

Het is natuurlijk duidelijk dat deze evenementen dit landelijk gebied zeer zullen belasten met grote geluidsoverlast, verkeerscongesties, vervuiling en verstoring van flora & fauna.

Vragen

  1. Vindt u het maximum aantal bezoekers van 50.000 niet veel te hoog?
  2. Waarom dient het openbaar lichaam Lingezegen niet zelf het ontwerpbestemmingsplan in maar delegeert dit naar de relatief kleine gemeente Overbetuwe?
  3. Park Lingezegen is een gemeenschappelijke activiteit van meerdere gemeenten (onder andere Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe en Lingewaard). Waarom ligt een dergelijk ingrijpend ontwerpbestemmingsplan niet ook bij de overige gemeenten ter inzage? En wel speciaal bij de gemeente Arnhem die een deel van haar grondgebied beschikbaar moet stellen.
  4. Laat het vigerende provinciale inrichtingsplan voor dit gebied een dergelijke functieverandering toe?
  5. Bent u met ons van mening dat een dergelijk plan gekoppeld met het grote aantal bezoekers de oorspronkelijke doelstellingen en structuur van het plan Lingezegen (natuurbehoud c.q. inrichting tussen de grote steden) geweld aandoet?
  6. Welke stappen kan de Provincie ondernemen om deze voor de omgeving ongewenst ontwikkeling te stoppen en is de Provincie hier toe bereid?
  7. Er schijnt grote haast met dit deel ontwerpplan te zijn. Waarom?
  8. Hoe denkt de Provincie Gelderland de te verwachten verkeersdrukte te beheersen en te regelen?
1903 keer gelezen