donderdag, 09 juli 2020 15:59

Perspectiefnota

Vrz,

het Gelderse bestuur , in het bezit van een rijk gevulde kas, zwaait de scepter over een prachtige provincie met steden en dorpjes aan meanderende rivieren, in bossen en boerenland.
Het is dan ook geen wonder dat ze enthousiast de indicator "Gelders welbevinden" tot leven hebben gewekt. De eigen score moet enorm zijn.
Het was dan ook jammer dat de Corona crisis pijnlijk bloot legde dat een deel van het Gelderse bestuur minder krachtig is, dan waar de Gelderlanders recht op hebben.

Tot ontsteltenis van de PVV fractie weigerde een deel van de Provinciale Statenleden om naar het provinciehuis te komen. Het is de vraag of dit in de toekomst beter zal gaan.

Vrz, het instellen van een leerstoel Managing Public Space door een collectief van provincies, gemeenten en marktpartijen, waar ook de provincie Gelderland aan deelneemt, geeft weinig hoop en duidt niet op een sterke eigen visie en kracht.
Of is men juist heel slinks bezig, om op deze wijze een extra steuntje in de rug te krijgen om de peperdure links groene agenda er door te rammen?

Vrz, men zou verwachten dat de Corona crisis het provinciaal bestuur weer met beide benen op de grond zou zetten. Maar ze blijft ons verwarren. Terwijl de burger continu wordt geconfronteerd met borden "blijf thuis, reis niet onnodig, vermijd drukke plekken", stimuleert het college de toeristische trek naar Gelderland om de economie op te peppen.
Vrz, je vraagt je dan af , wat willen ze nu?
En wat te denken over het zonovergoten Pinksterweek?
Terwijl de horeca smachtte naar een heropening van de terrassen op de zaterdag voor Pinksteren, beval de overheid, ingefluisterd door Jaap en zijn mensen, dat de terrassen dicht moesten blijven tot de tweede pinksterdag.
Blijkbaar legt de overheid liever de horeca aan het overheidsinfuus, dan dat zij hen de gelegenheid geven om zélf wat te verdienen.

Vrz, ondanks dat de economie grote schade heeft opgelopen, gaat het links groene klimaat gedram gewoon door.
Een voorbeeld: de renovatie van de Nijmeegse wijk Jerusalem.
Om kosten te besparen had de woningcorporatie Talis enkel het voornemen om de bestaande woningen te isoleren. Het gasloos maken van de woning was immers niet verplicht en dat scheelde een slok op een borrel.
Nadat Talis een paar miljoen gemeenschapsgeld is toegeschoven, ging zij toch maar overstag.
De wijk wordt gasloos. En hiermee lopen de huurders het risico om nog verder afgeroomd te worden.
De nieuwe melkkoe van de woningcorporaties is namelijk: het inkopen en doorleveren van warmte. Het verschil tussen inkoop en verkoop is duister. Doordat de eindgebruiker, in deze de huurder, geen consumenten bescherming geniet, door een gat in de warmtewet, kan het resultaat zijn dat de huurders het enkel nog warm krijgen van de torenhoge energiekosten.
Maar misschien worden er dan, net als in de regio Arnhem, energiecoaches ingezet.
Zo'n energiecoach komt dan eens bij je thuis een kijkje nemen. In communistisch China heb je ook dat soort wijk coaches. En allemaal hebben ze het doel: nudging of te wel heropvoeden van de burger, die via de belasting betaalt voor zijn/haar eigen indoctrinatie.

Vrz, het College geeft aan dat er tot 2030 in de provincie ruim 80.000 nieuwe woningen gebouwd moeten worden. De grote vraag is waar en hoe?
En wat is er tot nu toe van terecht gekomen?
En alstublieft geen verhalen over allerlei praatclubjes die oeverloos zitten te leuteren. Daar zitten we niet op te wachten. Gewoon schop in de grond! Hoeveel huizen zijn er nu opgeleverd? En wat verwacht het college echt?
Vrz, er is sowieso al gebrek aan ruimte. En gemeenten met hun toren hoge schulden, werken dikwijls ook niet echt mee. Door de bank genomen willen zij de hoofdprijs hebben voor hun gronden, zodat ze, ondanks hun dikwijls aanwezige hoge schulden, tóch hun socialistische stokpaardjes kunnen blijven berijden.
Bewijzen gemeenten daar wanhopige woningzoekenden een dienst mee? Nee! Zij hebben liever een woning dan een of ander wazig kunstobject, een windmolen of, nog erger een AZC.

Vrz, het college wil onze provincie vol plempen met windmolens en zonneweiden. En soms waait het hard en schijnt de zon uitbundig.
Om netverzwaring te voorkomen moet er gebufferd worden.
En zo komt het college met het project Power2Power op de proppen.
Met dit project wordt waterstof ingezet als energiedrager. En daar moet natuurlijk een onderzoek voor komen.
D.m.v. elektrolyse kan je uit water eenvoudig waterstof produceren.
Op de middelbare school, deden wij dat al tijdens de scheikundeles.
Toen deden we dat nog gewoon met prik uit het stopcontact , maar je kan er natuurlijk ook een windmolen of zonnecellen aanhangen.
De beoogde schaalgrootte van de buffercapaciteit is 1-10 Megawatt.
Met een eventuele opschaling tot 20MW.
Om het even in perspectief te zetten: een Boeing 747 heeft 4 motoren van ieder 16,6MW.
Laten we het maar gewoon eerlijk zeggen: dit project is gerommel in de marge.

Vrz, het college kan wel heel peppie verkondigen dat extra inzet op de energietransitie kansen biedt voor werkgelegenheid en economisch herstel.
Vrz, dit is een farce. TNO geeft aan in een onderzoek dat de werkgelegenheidseffecten zowel voor de korte, de middellange en de lange termijn neutraal zijn. Dit komt door verdringing. Die euro kan je namelijk maar éénmaal worden uitgeven. En zo wordt deze dus niet besteed in andere sectoren.
Het enige wat er bereikt wordt zijn torenhoge kosten die worden afgewenteld op de belastingbetaler.

Vrz,om het nog ingewikkelder te maken, is er ook een stikstof probleem gecreëerd dat een rem zet op vrijwel alle economische activiteiten.
Om schrale heidevelden in leven te houden sterven diverse bedrijven een langzame dood.
Het MKB staat het water aan de lippen, boeren worden keer op keer tot wanhoop gedreven.
Boeren worden zo een makkelijke prooi voor het Rijk met hun zogenaamde vrijwillige opkoop programma voor Gelderse veehouderijen. En die vrijgekomen stikstof ruimte gaat niet naar de Gelderse belangen maar naar de nationale belangen.
En als we niet oppassen worden de resterende boeren óók nog weg geconcurreerd door boeren die duizenden kilometers verder op wel lekker kunnen fokken, ploegen en mesten.
En dan rest ons alleen nog maar de klompenpaden, die ons herinneren aan het boerenleven van toen. Dan kunnen we fietsen en wandelen in de zogenaamde nieuwe natuur van windmolens en zonneakkers, onder de rook van de biomassa centrales.

Vrz, zou het echte normaal ooit weer terug komen? De besluitvorming over Corona, die door de regering is uitbesteed en plaats vindt achter gesloten deuren wekt weinig vertrouwen op.
Kritische geluiden over het beleid worden à la minuut gesmoord door de mainstream media. Zo nam de hoofdredacteur van de Volkskrant trekjes van de Pravda over.
U weet wel dat Russische dagblad dat ruim 70 jaar de spreekbuis was van de Communistische Partij in de Sovjet-Unie.
Hij gaf aan vooral de lijn van de Regering te volgen en virologen die afwijken van de officiële lijn geen podium te verschaffen. Het zal GroenLinks aangesproken hebben!
Maar met een dergelijke houding wordt het maatschappelijk debat gesmoord.
Het Gelderse college geeft aan dat de samenleving pas kan functioneren als er een vaccin tegen Corona komt. Maar volgens diverse artsen is het helemaal niet zeker dat als je Corona hebt gehad, dat je die ziekte niet meer zou krijgen.Maar dan heeft vaccinatie helemaal geen zin!

Vrz, wat willen we dan wel?
Ik denk dat wij weinig te willen hebben. Het Gelders bestuur is slechts kleine uitvoerende pion in een groot mondiaal krachtenspel. Grote internationale spelers, zoals de Verenigde Naties, de Wereld Gezondheid Organisatie en de Europese Unie dringen steeds verder door in onze dagelijkse leven. Hún agenda wordt kracht bij gezet door een incestieus netwerk van NGO's en andere subsidieslurpers, ver buiten het zicht van de argeloze burger.
Het is een illusie om te denken dat wij als Provinciale Staten iets van betekenis in de melk te brokkelen hebben.
Het enige wat rest is wat gerommel in de marge in een schijndemocratie.
En ondertussen vieren we 75 jaar vrijheid.......

133 keer gelezen