Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

dinsdag, 08 november 2011 23:00

Klimaatverandering

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 9 november 2011

Gehoord de beraadslagingen, constaterende dat:

  • Het college van GS zich m.b.t. klimaatverandering baseert op rapporten van o.a. het KNMI (zie PS2011-250).
  • Ex-directeur van het KNMI, Henk Tennekes, regelmatig aangeeft dat deze rapporten niet betrouwbaar zijn. Tennekes: "Bij het bekende weerinstituut werken ambtenaren, geen wetenschappers. We begrijpen maar 10 procent van het klimaat. Dat is niet genoeg om via Kyoto de wereldeconomie overhoop te halen".

Overwegende dat:

  • Er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de menselijke invloed op het fenomeen 'klimaatverandering'.
  • De provincie Gelderland zich zou moeten beperken tot enkel de kerntaken, zeker in tijden van forse bezuinigingen.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Geen beleid te ontwikkelen m.b.t klimaatverandering.
  • Geen bestaand beleid m.b.t. klimaatverandering voort te zetten.

En gaan over tot de orde van de dag.

2620 keer gelezen