maandag, 26 september 2016 16:44

Vele miljoenen over de balk gesmeten

Peperdure projecten, bedoeld om het aantal files in de regio Arnhem-Nijmegen te verminderen, zijn uitgelopen op een grote flop, zo blijkt uit een evaluatierapport. Het aantal vertragingen en opstoppingen moest met 100 procent teruggedrongen worden, maar in de praktijk bereikten de zestien infrastructurele projecten, onder de naam Beter Benutten, een reductie van slechts 23 procent. Er zijn vele miljoenen over de balk gesmeten.

Op verzoek van de Gelderse PVV heeft er een debat met gedeputeerde Conny Bieze (VVD) plaatsgevonden. Ondanks het vernietigende evaluatierapport heeft zij ‘overall een positief oordeel bij de resultaten van het eerste programma Beter Benutten’. Volgens haar moeten de negatieve resultaten in een ‘breder perspectief’ gezien worden: de infrastructurele projecten in Gelderland zijn immers onderdeel van een landelijk programma. Bovendien zouden de projecten wel degelijk bijdragen aan een betere doorstroming en bereikbaarheid, ‘maar niet volgens de gestelde doelen’, aldus een gedeputeerde die tracht goed te praten wat niet goed te praten is.

Zo leidde de reconstructie van een kruispunt en de aanleg van een fietstunnel in Lent, bij Nijmegen, tot slechts 2 procent minder oponthoud. Volgens de gedeputeerde is hier echter geen sprake van een flop, want ondanks tegenvallende cijfers heeft het project tot veel ‘tevredenheid’ geleid, maar deze ‘tevredenheid’ is niet geëvalueerd. Op de vraag hoe Bieze ‘tevredenheid’ meet, kon zij echter geen antwoord geven: “Over de fietstunnel zal de fietser uitermate tevreden zijn,” zei zij zonder verdere onderbouwing. De gedeputeerde verantwoordt zich voor dit faalproject, dat 5,7 miljoen euro heeft gekost, door met een simpele aanname te komen.

En hoe nu verder? De projecten hebben niet opgelost wat opgelost moest worden, maar Bieze wil het erbij laten. De vraag is dan ook: was er überhaupt wel een probleem? Over de in Wijchen aangelegde rotonde (met een kostenplaatje van 2,5 miljoen euro en een resultaat van 0 procent), een volstrekt zinloos project, kon zij alleen maar gekscherend zeggen: “Ik ga geen rotonde weghalen. Want het is wel infrastructuur.” En met infrastructuur is zij blij – ook als het miljoenen heeft gekost en totaal niets oplevert. Het zijn regelrechte eliteprojecten.

Ondanks het financiële drama heeft de gedeputeerde zonder enige vorm van schaamte een ‘positief saldo’ gepresenteerd: de daadwerkelijke kosten van de projecten zijn zo’n 5 miljoen euro lager uitgevallen. Dat er echter vele miljoenen zijn verspild, doet voor haar niets af aan dit ‘positieve saldo’. Zo gaat men in Gelderland met belastinggeld om.

De resterende 5 miljoen euro zal voor toekomstige infrastructurele projecten ingezet worden; Bieze heeft aangegeven de conclusies in het evaluatierapport daarbij te gaan gebruiken. Gezien haar bagatelliserende reactie op het rapport zal er dus niets verbeteren.

 

Alexander Kops

PVV Gelderland

 

(CDA, SP, PvdA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50plus deden niet mee aan het debat. Dat er miljoenen euro’s over de balk zijn gesmeten, interesseert deze partijen niet.)

2934 keer gelezen