woensdag, 30 maart 2016 08:00

PVV Gelderland doet niet mee aan Gelderse nep-integriteitsdag

Vandaag, woensdag 30 maart 2016, is het groot feest, want de provincie Gelderland houdt voor de tweede keer haar integriteitsdag!

Kunt u zich Paul van Kalmthout nog herinneren? De algemeen directeur van de provincie liet zich met de dienstauto rondrijden, hoewel hij daar in eerste instantie geen recht op had. Ook streek Paul onterecht 9.100 euro op – met de bedoeling dat hij zou verhuizen, maar dat gebeurde niet.
Hoe lijkt deze zaak op die van de gevallen staatssecretaris Co Verdaas (PvdA): als niet in Gelderland wonende gedeputeerde wilde hij ook niet verhuizen. Bovendien sjoemelde Co met reiskostendeclaraties. Wisten de Provinciale Statenleden dit? Zij hadden het kunnen weten als zij het onderzoek van PVV Gelderland serieus hadden genomen. Maar zij keken weg, waardoor de politieke carrière van de voormalig staatssecretaris eindigde in een persoonlijk drama: hij moest aftreden.

Dit gaf het Gelderse provinciebestuur een knauw. "Dat nooit meer," moet de Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje (VVD), gedacht hebben. Als hoeder van de Gelderse integriteit introduceerde hij de integriteitsdag! Statenleden bespreken dan met elkaar hoe zij moeten omgaan met heikele kwesties – maar het lijkt erop dat het enkel bij praten blijft. Want wat heeft de eerste integriteitsdag zoal opgeleverd?
Neem waterwingebied Heumensoord: het kan zomaar zijn dat u één van de 250.000 mensen bent die van drinkwater uit Heumensoord afhankelijk zijn. Normaal gesproken worden dergelijke gebieden goed beschermd: er is een provinciale verordening waarin staat wat wel en niet mag. Het opvangkamp voor 3.000 vluchtelingen op Heumensoord is volstrekt met deze verordening in strijd, maar tóch is er een vergunning voor afgegeven. Weten de Statenleden dit? Ja! Doen zij er iets aan? Nee. Opnieuw kijkt men weg.
Dan Gedeputeerde Staten: onze modieuze gedeputeerde Michiel Scheffer (D66) beloofde zijn bv's te sluiten en de betaalde activiteiten die hieraan verbonden zijn te beëindigen. Maar tot op heden is Michiel is nog gewoon fulltime directeur bij zijn eigen bedrijfjes; gedeputeerde-zijn is een prettige nevenfunctie... Weten de Statenleden dit? Ja! Doen zij er iets aan? Nee.
Nevenfuncties – daar weet ook onze goedlachse gedeputeerde Jan Markink (VVD) alles van. Hij heeft de portefeuille Financiën. Een man boordevol financiële ambities, wat zich ook uit in zijn commissariaat bij de Rabobank. Een bank die startersleningen verstrekt waar de provincie indirect garant voor staat. Belangenverstrengeling? Het lijkt erop. Weten de Statenleden dit? Ja! Doen zij er iets aan? Nee. Misschien kan Jan zorgen voor wat pinautomaten op het platteland...
En dan Commissaris Cornielje: in zee gegaan met bureau Necker van Naem dat een integriteitsonderzoek naar de nieuwe gedeputeerden moest uitvoeren. Bij navraag is gebleken dat elk ander bureau voor deze werkzaamheden een vergunning nodig heeft. Maar de wet geldt blijkbaar niet voor Necker van Naem: geen vergunning. En de Statenleden? Zij kijken liever weg – want wellicht worden zij zélf nog eens gedeputeerde...
Tot op heden is niet gebleken dat de eerdere integriteitsdag voor verandering heeft gezorgd; voor een cultuuromslag is meer nodig dan dit doekje voor het bloeden. Aan deze schertsvertoning doet PVV Gelderland dan ook niet mee.

Alexander Kops
PVV Gelderland

1989 keer gelezen