dinsdag, 26 januari 2016 21:10

Hoorzitting of schertsvertoning? Opvangkamp Heumensoord

Op dinsdagavond 26 januari jl. was het dan eindelijk zover. Het door onze fractiegenoot Alexander Kops ingediende bezwaarschrift tegen de gedoogbeschikking van de gemeente Heumen inzake de noodopvang voor vluchtelingen op Heumensoord, werd tijdens een hoorzitting door de adviescommissie bezwaarschriften behandeld.

Bij aankomst zagen wij voor het gemeentehuis een politieauto staan, maar dat trok bij ons op dat moment nog niet de aandacht. Maar toen de voorzitter van de commissie aangaf dat men rekening had gehouden met een eventuele verstoring van de hoorzitting die avond, viel bij ons het kwartje. Waarschijnlijk had de commissie gedacht en verwacht dat wij in ons kielzog een hele bus met sympathisanten zouden meenemen, inclusief spandoeken, toeters en veel geschreeuw.

In plaats daarvan twee mensen die hun zegje kwamen doen over het feit dat de gemeente Heumen kennelijk de confrontatie niet aan wilde gaan over de inhoud en de totstandkoming van hun gedoogbeschikking. Zoals ook al bij de rechtbank in Arnhem op 26 januari 2015 het geval was, ging het ook deze avond alleen maar over het feit of onze fractiegenoot Alexander Kops als belanghebbende kon worden aangemerkt. Niet dus. Geen inhoudelijk beoordeling van de gedoogbeschikking tot gevolg. Gek hè, dat de kloof tussen het bestuur en haar burgers steeds maar groter wordt!

Voor degene die daarin interesse heeft hebben wij de pleitnota van Alexander Kops hierbij gevoegd.

1746 keer gelezen