woensdag, 18 november 2015 20:15

PVV Gelderland stapt naar rechter om opvang Heumensoord

Het opvangkamp bij Nijmegen is in strijd met de geldende wet- en regelgeving. Aangezien het Gelderse politieke bestuur níét in staat is de eigen regels te handhaven, stapt PVV Gelderland naar de rechter.

Voor het watergebied op Heumensoord, dat 250.000 burgers voorziet van drinkwater, gelden strenge regels. Deze regels lapt de gemeente Heumen willens en wetens aan haar laars om 3.000 vluchtelingen te kunnen opvangen. Ook de provincie Gelderland weigert om haar eigen regels te handhaven.

Alexander Kops heeft namens PVV Gelderland bij de rechter een verzoek ingediend voor het treffen van een voorlopige voorziening, met als doel: het hele kamp opdoeken.

Alexander Kops: "Het kan toch niet zo zijn dat het belang van 250.000 Gelderlanders – hun drinkwatervoorziening – ondergeschikt is aan het belang van 3.000 vluchtelingen. Als het politieke bestuur dat niet inziet of niet wíl inzien, dan is het woord aan de rechter."

1959 keer gelezen