maandag, 17 maart 2014 15:29

PVV: Provincie neemt indieners zienswijzen niet serieus

De Gelderse PVV fractie heeft Statenvragen ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten. Het is de PVV opgevallen, door diverse gesprekken met betrokkenen, dat er vele zienswijzen op de omgevingsvisie ontbreken.

Een voorbeeld; In de commentaarnota, geschreven door GS, wordt gesproken over 350 ingediende zienswijzen. In de commentaarnota2.0 zijn dit er nog maar 234. De PVV wil daarom weten: Waar zijn deze zienswijzen en wat is de verklaring voor dit enorme verschil?

 

De afgelopen weken is ook gebleken dat vele indieners van zienswijzen geen uitnodiging hebben ontvangen voor de zogeheten hoorzittingen in de regio. Dit is zeer opmerkelijk en doet geen recht aan de betrokkenheid van de indieners.

Natuurwoordvoerder Daniël ter Haar: “Het is heel bijzonder te noemen dat tientallen zienswijzen op het gebied van natuur door de provincie gebundeld worden als een ‘collectief’. Dit zonder toestemming van de indieners zelf, waardoor zij geen specifiek en individueel antwoord hoeven te verwachten. Een gênante vertoning!”.

De PVV heeft ook vernomen dat enkele indieners zijn uitgenodigd om mee te werken aan een ‘glossy’ over de omgevingsvisie die later wordt aangeboden aan PS. Ter Haar: “Dit college van GS moet gewoon haar werk doen en goed beleid uitzetten. De PVV heeft geen behoefte aan welke provinciale glossy dan ook. Geef dat geld maar terug aan Henk en Ingrid.”

2041 keer gelezen