vrijdag, 14 maart 2014 09:13

PVV: Opheldering over Gelderse natuurkosten

De Gelderse PVV fractie vraagt in schriftelijke vragen aan het provinciebestuur om opheldering te geven over de kosten van het Gelderse natuurbeleid. Aanleiding hiertoe zijn de vele beleidswijzingen, naamswijzigingen en politieke keuzes op het gebied van natuur.

De PVV vraagt, bij monde van Statenlid Daniël ter Haar, om een overzicht te geven van de totale kostenpost voor natuur in deze collegeperiode. Ter Haar: “Er lopen vele natuurprojecten in Gelderland; Natura2000, de EHS (nu: Gelders NatuurNetwerk), KRW-gebieden en nog meer. Maar natuur is natuur, en die trekt zich niks aan van leuke namen en kaarten. Ik wil weten wat het totale natuurbeleid de Gelderse burger kost.”

 

De PVV fractie heeft grote moeite met de wispelturigheid van Gedeputeerde Staten op het gebied van naamgeving. Zo heeft GS de naam EHS veranderd in GNN en zijn de verwevingsgebieden voor de landbouw ineens GO-zones (groene ontwikkeling) gaan heten. Ter Haar: “Zodra een plan negatief in het nieuws komt door bijvoorbeeld miljoenenoverschrijdingen over weerstand van agrariërs dan veranderd men snel de naam.” De PVV fractie wil niet dat de namen veranderen, maar het beleid dat er onder zit. Terug naar het beheren van natuur. Stoppen met uitbreiding en verstikking van de boerenbedrijven. Bovendien vindt de PVV het onverantwoord en zeer onwenselijk om vruchtbare landbouwgrond om te ploegen naar schrale natuur.

2104 keer gelezen