woensdag, 28 augustus 2013 19:48

PVV Gelderland roept gemeenten op tot sluiting van illegale winkels in moskeeen!

De Partij Voor de Vrijheid in Gelderland heeft naar aanleiding van hun onderzoek "De islamisering van Gelderland", vandaag diverse Gelderse gemeenten aangeschreven betreffende handhaving en Wob-verzoeken.

In het onderzoek is geconstateerd dat er winkels in moskeeen zijn, die niet staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, hetgeen wel verplicht is. De Gelderse PVV vraagt daarom om handhaving bij de desbetreffende gemeenten.

Fractievoorzitter Marjolein Faber: "De Nederlandse wet- en regelgeving geldt voor iedereen, dus ook voor islamitische instellingen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat er voor deze instellingen andere regels gelden. Kortom, gemeenten dienen de wet te handhaven!"

De Wob-verzoeken betreffen voorwaarden die eventueel gesteld zijn aan het gebruiksbesluit van de moskee. En ook wil de Gelderse PVV inzage hebben of er Turkse moskeeen, verbonden aan de Islamitische Stichting Nederland (ISN), gemeentelijke subsidie hebben ontvangen. Deze stichting ontvangt financiele middelen uit Turkije met als doel het uitbreiden van de islam in Nederland. Momenteel is de ISN betrokken bij het stichten van een nieuwe moskee in Ede. Uit buurtonderzoek van PVV Gelderland blijkt dat een grote meerderheid van de buurtbewoners hierop tegen is en onvolledig is ingelicht. De PVV is tegen islamisering van Gelderland en zal zich ook verzetten tegen de voorgenomen bouw van deze moskee.

Tevens wil de PVV van een aantal gemeenten weten of er subsidies zijn verleend aan islamitische instellingen die onder de Islamitische Stichting Nederland (ISN) vallen. "Het moet niet zo zijn dat er belastinggeld besteed wordt ter eer en glorie van de islam, die als enige doel heeft de Westerse samenleving te overheersen. Wij zouden dan meebetalen aan onze eigen onderwerping", aldus Faber.

Bijlagen
Gebruiksbesluit moskee
Verzoek tot handhaving
Wob-verzoek

2161 keer gelezen