dinsdag, 30 juli 2013 19:53

Persbericht - PVV Gelderland: Zorg ook voor inheemse dieren in nood!

Het voorstel van de Gelderse PVV moet een oplossing gaan bieden voor het steeds groter wordende probleem omtrent opvangcentra voor inheemse dieren in Gelderland. Voor 1 juli 2012 waren er in Gelderland nog 25 opvangcentra actief, maar inmiddels is dit aantal door o.a. toenemende kosten gedaald tot slechts 9. In totaal vangen zij ieder jaar zo’n 10.000 gewonde, zieke, aangereden en vergiftigde wilde dieren op.

 

Vicefractievoorzitter en initiatiefnemer Daniël ter Haar: “Gelderland heeft vele grote natuurgebieden, denk bijvoorbeeld aan de Veluwe. De provincie investeert vele tientallen miljoenen in de Gelderse natuur en biodiversiteit. Echter, er is geen regeling voor de opvang van deze dieren, wanneer zij bijvoorbeeld aangereden of vergiftigd zijn. Dat moet anders!”.

Het afgelopen halfjaar heeft de PVV vele gesprekken gevoerd met de sector en in het bijzonder de dierenbescherming OverGelder. Hieruit blijkt dat de nood ontzettend hoog is. Zonder provinciale steun verdwijnen ook de laatste opvangcentra en zijn de wilde dieren aan hun lot  overgeleverd.

Ter Haar: “Iedere burger heeft een wettelijke zorgplicht voor dieren. Zij voldoen hieraan door een dierenambulance te bellen of het dier naar een opvangcentrum te brengen. Zonder provinciale regeling kunnen Gelderse burgers niet hun wettelijke plicht nakomen en die situatie moeten we voorkomen.”

Bekijk het initiatiefvoorstel

1782 keer gelezen