donderdag, 04 april 2013 14:56

PVV Gelderland start artikel 12 procedure bij het Gerechtshof inzake Verdaas

De fractie van de PVV in Gelderland is nog steeds van mening dat Co Verdaas zich vermoedelijk heeft schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift en oplichting.

Door het creëren van een rookgordijn (1% constructie eigenaar woning/appartement te Nijmegen en het indienen van declaraties waaruit zou moeten blijken dat hij met eigen auto van Nijmegen naar Arnhem vice versa reisde en dit tevens zou aantonen dat hij in Nijmegen zou wonen), werden Provinciale Staten misleid en hebben zij nooit ingegrepen of kunnen ingrijpen omdat een meerderheid daartoe in Provinciale Staten ontbrak. Verdaas had reden tot zijn handelen omdat hij anders wettelijk verplicht was zijn functie als gedeputeerde van Gelderland neer te leggen.

Het OM geeft aan dat bij het Provinciebestuur bekend was dat Verdaas zowel in Zwolle als in Nijmegen verbleef. De vraag rijst in hoeverre hebben Gedeputeerde Staten, Verdaas gelegenheid gegeven om op onrechtmatige wijze vanaf 1 april 2008 zijn salaris te kunnen ontvangen?

Juist het OM heeft nu een taak in deze om onafhankelijk onderzoek te verrichten. Zelfs dat laatste weigert zij.

De PVV Gelderland heeft vandaag het beklagafschrift Artikel 12 verzonden naar het Gerechtshof in Arnhem.

2058 keer gelezen