woensdag, 13 februari 2013 14:26

PVV Gelderland: "Geen geld meer naar geislamiseerde, bodemloze put Oriëntalis!"

De Partij voor de Vrijheid in Gelderland heeft tijdens de Provinciale Statenvergadering van 13 februari, gepleit voor het stoppen van provinciale subsidies naar cultuurpark Oriëntalis.

Cultuur-woordvoerder Daniel ter Haar: "Al jaren kampt Oriëntalis met tegenvallende bezoekcijfers en heeft het geen sluitende begroting, ondanks dat er door de provincie al voor bijna 5 miljoen Euro in is gestopt. Ofwel, een bodemloze put, waar de provincie geen provinciaal belastinggeld meer in moet steken!"

De Partij voor de Vrijheid is tevens geschrokken van wat er met het subsidiegeld gebeurt in het cultuurpark. "Er is gewoon sprake van Islamisering van het park. In 2002 werd er provinciaal belastinggeld verspild aan "Feest van Mohammed" dat in Oriëntalis werd georganiseerd en verloor het park helemaal zijn glans in 2011 toen het "Arabische dorp" werd gebouwd, inclusief moskee die van de initiatiefnemers boven de kerk van Oriëntalis moest uitsteken. Werkelijk onbegrijpelijk, dat er provinciaal belastinggeld is verkwanseld aan een ideologie en een mijnheer die haat en nijd prediken en daarmee haaks staan op onze Gelderse identiteit", aldus Ter Haar.

De partij is dan ook van mening dat marktwerking de enige oplossing is voor Oriëntalis.

3465 keer gelezen