dinsdag, 08 november 2011 23:00

PvdA-gedeputeerde Verdaas is onbetrouwbaar - PVV Gelderland eist zijn vertrek

Verdaas is gedeputeerde in de provincie Gelderland vanaf 2007. Een Gelderse gedeputeerde is wettelijk verplicht binnen de provinciegrenzen te wonen. PvdA-gedeputeerde Verdaas woont echter nog steeds niet in Gelderland, maar is blijven wonen in Zwolle in een pand dat 100% zijn eigendom is. Hij staat wel ingeschreven in Nijmegen, maar het pand dat hij zogenaamd bewoont is slechts voor 1% in zijn bezit.

Uit schriftelijke vragen gesteld door Toine van Bergen, Statenlid uit de vorige periode, is geantwoord dat Verdaas vanaf 1 april 2008 in Gelderland woont. Later heeft Marjolein Faber schriftelijke vragen gesteld waarop werd geantwoord dat Verdaas vanaf 1 oktober 2008 in Gelderland woont. Dit is dus niet consequent. Faber heeft toen nogmaals gevraagd of de antwoorden aan haar gegeven wel juist zijn, hetgeen werd bevestigd. Als de provincie beweert dat Verdaas vanaf 1 oktober 2008 in Nijmegen woont, waarom declareert Verdaas in de periode van 1 april tot 1 oktober 2008 dan al reiskosten voor woon-werkverkeer van Arnhem naar Nijmegen? En dit allemaal terwijl hij in Zwolle woont.

Uit de rittenadministratie van de dienstauto’s blijkt bovendien dat Verdaas in de periode 1 april 2008 tot en met 31 juli 2011 382 maal ’s morgens is afgehaald met de dienstauto van het verblijfadres in Zwolle en dat hij 353 maal ’s avonds op dit adres is afgezet. Iedere rit is daardoor 50 km te lang, wat een extra kostenpost voor de provincie van ruim 18.000 euro betekent. PVV Gelderland wil dat dit bedrag direct wordt terug betaald.

Verder declareert Verdaas diverse treinkaartjes met als vertrekstation Zwolle ’s morgens vroeg en eindbestemming station Zwolle in de avond of late middag. Vervolgens zijn er diverse facturen van hotels en de Nieuwspoort in Den Haag gedeclareerd met het adres in Zwolle. Dit is tot op heden nog steeds gaande.

Verdaas verliest zijn geloofwaardigheid en is hierdoor onbetrouwbaar geworden als gedeputeerde. Hij heeft onjuiste declaraties ingeleverd en woont feitelijk niet in Gelderland, waarmee hij niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet. PVV Gelderland vraagt zich af wat de handtekening van Verdaas nog waard is en wat deze überhaupt nog waard is voor het college (VVD, PvdA, CDA en D66). Door het gedrag van gedeputeerde Verdaas ziet PVV Gelderland zich ertoe gedwongen om het vertrouwen in hem op te zeggen. De Partij voor de Vrijheid in Gelderland zal daarom een motie van wantrouwen indienen en zijn ontslag eisen.

1831 keer gelezen