donderdag, 01 september 2011 00:00

Integratie geen taak van de provincie

De Partij voor de Vrijheid heeft statenvragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten waarin om uitleg wordt gevraagd over een provinciale subsidieregeling. Op de website van de provincie wordt aangegeven dat er subsidie aangevraagd kan worden 'om de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving te bevorderen'.

Marjolein Faber, fractievoorzitter PVV, vindt dat de provincie zich alleen met de kerntaken moet bezighouden. Ook stelt ze dat discriminatie al bij wet is verboden en dat mensen altijd een gang naar de rechter kunnen maken. "Waarom verstrekt Gedeputeerde Staten dan toch subsidie aan de bestrijding hiervan?".

Terecht noemt ze in haar statenvragen ook enkele andere groepen in de samenleving, zoals vrouwen en homoseksuelen. Waarom geldt de regeling dan niet voor deze groepen?

1612 keer gelezen