Elmar Vlottes

Als fractievolger voor de PVV-Gelderland heb ik het genoegen zitting te nemen in twee commissies:
Bereikbaarheid Openbaar vervoer en Cultuur (BOC) en Economie, Energie en Milieu (EEM).

Als zodanig zet ik mij namens de PVV in tegen de eindeloze stroom onzinnige knuffelsubsidies. Gaat er geen geld naar islam gerelateerde instanties. En zijn we tegen het permanente 'subsidie-infuus' van culturele instellingen. Pleiten we voor meer asfalt ten behoeve van de doorstroming en moet het openbaar vervoer vooral weer rijden! met een goede verbinding voor optimale bereikbaarheid in de gehele provincie.

Zijn wij tegen de bouw van windmolens en de eveneens door - Brussel opgelegde - onzinnige klimaatinstellingen. Wij geloven in goedkopere oplossingen, als verdere isolatie van huizen en ontwikkelen van bestaande rendabele oplossingen.
Kortom provincie Gelderland voor Gelderlanders met ondernemers die weer kunnen ondernemen! Een provinciaal bestuur dat er werkelijk is voor zijn inwoners zonder overbodige regulering, horizonvervuilende windmolen en een goed (bereikbaar) openbaar vervoer.